Przeglądaj:

»

Rodzaj (wybór zakresu):
A-C D-F G-I J-L M-O P-R S-U V-Z   A-Z
Rozmieszczenie jako:

»


»»

»
» Nr KFP:
»
search_arrow gatunek: Mecaspis alternans (Herbst, 1795)
Opis w KFP:
[tom 19]
Gatunek zamieszkujący środkową i południową część Europy; notowano go również z Afryki Północnej i Azji Mniejszej. W Polsce rzadko wykazywany, znany z nielicznych stanowisk w siedmiu krainach. Do chrząszczy śląskich zaliczony przez J. Gerhardta (1910), a do fauny Polski przez M. Łomnickiego (1913). Natomiast S. Smreczyński (1968b) mniemał, że M. alternans (Herbst) nie był znaleziony w Polsce, a dane ze Śląska i z południowej części kraju odnoszą się prawdopodobnie do M. caesus (Gyll.). Jednak L. Dieckmann (1983) uważa, że M. caesus (Gyll.) jest odmianą albo podgatunkiem M. alternans (Herbst), a W. H. Lucht (1987) w katalogu chrząszczy środkowoeuropejskich wykazuje ogólnikowo omawiany gatunek z Polski, Niemiec, Czech, Słowacji i Austrii. Występuje na suchych polach, murawach, zboczach, przydrożach i w ogrodach. Postacie dojrzałe spotykano w ciągu całego roku, a młode imagines w sierpniu. Larwy żerują w korzeniach marchwi zwyczajnej — Daucus carota L., zarówno rosnącej dziko, jak i uprawnej. Przepoczwarczenie odbywa się w glebie, zimowanie także.
map - KFP regions powiększ
Występowanie w krainach faunist. wg KFP

[bez aktualizacji]
UWAGA
To jest strona archiwalna. Aktualne dane o gatunku zawiera Mapa Bioróżnorodności.
KLIKNIJ TU, aby je zobaczyć.
Bieżąca strona to przeglądarka danych zdigitalizowanego Katalogu Fauny Polski.
Baza BioMap dostarcza nowe dane o gatunkach
i więcej narzędzi wyszukiwania.


Rozmieszczenie jako:
Dane o rozmieszczeniu:
Dolny Śląsk (Letzner 1871, Gerhardt 1890b, Gerhardt 1910, Kolbe W. 1931, Polentz 1935); Górny Śląsk: Góra Św. Anny (Kolbe W. 1927); Wyżyna Krakowsko-Wieluńska: Jaskrów koło Częstochowy (Lgocki 1908); Nizina Sandomierska: Starzawa (Mazur M.*); Sudety Wschodnie: Złoty Stok (Gerhardt 1890b, Gerhardt 1910), Dzierżysław koło Kietrza (Polentz 1936e); Beskid Zachodni: okolice Bochni (Anonim 1867b); Beskid Wschodni: Przemyśl (Mazur M.*); Polska (Łomnicki M.A. 1913, Lucht 1987, Mroczkowski i Stefańska 1992); «Śląsk» (Seidlitz 1891, Kuhnt 1912, Horion 1951); «Galicja» (Łomnicki M.A. 1866, Łomnicki M.A. 1884); «Galicja Zachodnia» (Nowicki M. 1873)