Browse by:

»

Genus (range choice):
A-C D-F G-I J-L M-O P-R S-U V-Z   A-Z
Distribution as:

»


»»

»
» Nr KFP:
»
search_arrow species: Mecaspis caesus (Gyllenhal in Schönherr, 1834)
Description in KFP (in Polish):
[tom 19]
Gatunek rozmieszczony w zachodniej części Afryki Północnej oraz w Europie Południowej, sięgający na północ po Nadrenię, Bawarię, Turyngię, Austrię Dolną i południową Polskę. W Polsce notowany ogólnikowo z Pienin oraz z nielicznych stanowisk w trzech innych południowych krainach. Spotykany na suchych glebach ogrodów i pól, najczęściej pod kamieniami. Bionomia poznana fragmentarycznie. Larwy żerują w korzeniach marchwi zwyczajnej — Daucus carota L. Młode imagines pojawiają się pod koniec sierpnia i zimują w glebie.
map - KFP regions magnify
Occurrence in faunistic regions as in KFP

[not updated]
ATTENTION
This is the archival website. For more recent data on the species at the Biodiversity Map
CLICK HERE.
The current website is a browser
of the digitized Catalogus Faunae Poloniae.
BioMap Database provides new data on species and more search tools.


Distribution as:
Distribution data:
Górny Śląsk: Lipowiec (Mazur M. 1983); Wyżyna Małopolska: Góry Pieprzowe (Szymczakowski 1960, Mazur M. 1983); Beskid Wschodni: okolice Przemyśla (Smreczyński 1955, Smreczyński 1955c), Pogórze Przemyskie (Petryszak 1982); Pieniny (Petryszak 1982); Polska (Mroczkowski i Stefańska 1992); Polska Południowa (Smreczyński 1968b)