Browse by:

»

Genus (range choice):
A-C D-F G-I J-L M-O P-R S-U V-Z   A-Z
Distribution as:

»


»»

»
» Nr KFP:
»
search_arrow species: Mecaspis striatellus (Fabricius, 1792b)
Description in KFP (in Polish):
[tom 19]
Gatunek zamieszkujący basen Morza Śródziemnego i Europę Południową, w starszym piśmiennictwie notowany ponadto z Bawarii, Polski, Czech i Słowacji. W Polsce ryjkowiec ten według S. Smreczyńskiego (1968b) nie był znaleziony, a występowanie jego jest niemożliwe (Mroczkowski i Stefańska 1992). Dane o zasiedleniu Europy Środkowej były oparte na błędnie oznaczonych okazach (Dieckmann 1983).
ATTENTION
This is the archival website. For more recent data on the species at the Biodiversity Map
CLICK HERE.
The current website is a browser
of the digitized Catalogus Faunae Poloniae.
BioMap Database provides new data on species and more search tools.

Distribution as:
Distribution data:
Beskid Zachodni: Pruchna woj. Bielsko-Biała (Reitter 1870); «Prusy» (Seidlitz 1875, Schilsky 1909, Łomnicki M.A. 1913); «Prusy Wschodnie» (Seidlitz 1891); «Śląsk» (Schilsky 1888)