Browse by:

»

Genus (range choice):
A-C D-F G-I J-L M-O P-R S-U V-Z   A-Z
Distribution as:

»


»»

»
» Nr KFP:
»
search_arrow species: Pachycerus cordiger (Germar, 1818c)
Description in KFP (in Polish):
[tom 19]
Gatunek rozmieszczony głównie w Europie Południowej, skąd nielicznymi stanowiskami sięga po Turyngię, Burgenland w Austrii, Morawy i Słowację. Z Polski wykazywany błędnie (Mroczkowski i Stefańska 1992). Dawne wzmianki z końca ubiegłego stulecia i początku XX wieku o występowaniu na Śląsku Dolnym i Nizinie Wielkopolsko-Kujawskiej nie znalazły później potwierdzenia. Do fauny krajowej był zaliczony przez M. Łomnickiego (1913) na podstawie znalezisk w okolicy Lwowa i na Podolu. Występuje na suchych pastwiskach, murawach, przydrożach i miejscach ruderalnych. Bionomia poznana fragmentarycznie. Postacie dojrzałe poławiano na różnych roślinach z rodziny szorstkolistnych — Boraginaceae. Larwa żeruje w korzeniu żmijowca zwyczajnego — Echium vulgare L., wywołując na nim wyrosłe o około 30 mm długości i 20 mm szerokości, odbywa w nim przeobrażenie; zimuje postać dojrzała.
ATTENTION
This is the archival website. For more recent data on the species at the Biodiversity Map
CLICK HERE.
The current website is a browser
of the digitized Catalogus Faunae Poloniae.
BioMap Database provides new data on species and more search tools.

Distribution as:
Distribution data:
Nizina Wielkopolsko-Kujawska: Góra (Gerhardt 1907, Gerhardt 1908b, Gerhardt 1910); Dolny Śląsk: okolice Legnicy (Gerhardt 1891, Gerhardt 1891d); Polska (Łomnicki M.A. 1913); «Śląsk» (Gerhardt 1891e, Kuhnt 1912); «Galicja Wschodnia» (Łomnicki M.A. 1884)