Browse by:

»

Genus (range choice):
A-C D-F G-I J-L M-O P-R S-U V-Z   A-Z
Distribution as:

»


»»

»
» Nr KFP:
»
search_arrow species: Caulotrupodes aeneopiceus (Boheman in Schönherr, 1845)
Description in KFP (in Polish):
[tom 19]
Gatunek notowany głównie z Wysp Azorskich i wybrzeży nadmorskich w Anglii, Hiszpanii i we Francji, poza tym sporadycznie i bardzo rzadko znajdowany na stanowiskach śródlądowych w Szwajcarii, Brandenburgii, byłych Prusach Wschodnich, Litwie, Polsce i Grecji. W Polsce należy do wielkich rzadkości, znany tylko z pojedynczych stanowisk w trzech krainach. Bionomia poznana słabo. Postacie dojrzałe i larwy spotykano w rozkładającym się drewnie drzew liściastych, zwłaszcza na wybrzeżu morskim, ponadto w wilgotnych piwnicach i magazynach oraz w gnijących pniach leżących na ziemi; w Polsce znaleziony w starej brzozie w Jastkowie koło Lublina.
map - KFP regions magnify
Occurrence in faunistic regions as in KFP

[not updated]
ATTENTION
This is the archival website. For more recent data on the species at the Biodiversity Map
CLICK HERE.
The current website is a browser
of the digitized Catalogus Faunae Poloniae.
BioMap Database provides new data on species and more search tools.

Distribution as:
Distribution data:
Pojezierze Mazurskie: okolice Gołdapi (Folwaczny 1960, Folwaczny 1973, Horion 1970, Smreczyński 1972); Wyżyna Małopolska: Rogów koło Koluszek (Wanat 1985); Wyżyna Lubelska: Jastków koło Lublina (Smreczyński 1956, Smreczyński 1972, Folwaczny 1967, Folwaczny 1973, Horion 1970), Lublin (Dieckmann 1983, Folwaczny 1983); Polska (Dominik i Starzyk 1983, Lucht 1987, Leśniak 1987, Mroczkowski i Stefańska 1992); Polska północno-wschodnia (Koch K. 1992); «Prusy» (Horion 1951); «Prusy Wschodnie» (Schilsky 1909, Kuhnt 1912, Łomnicki M.A. 1913, Reitter 1916, Folwaczny 1983)