Browse by:

»

Genus (range choice):
A-C D-F G-I J-L M-O P-R S-U V-Z   A-Z
Distribution as:

»


»»

»
» Nr KFP:
»
search_arrow species: Cossonus cylindricus Sahlberg, 1835b
Description in KFP (in Polish):
[tom 19]
Gatunek rozsiedlony w południowej i środkowej części Europy, notowany też z południowych prowincji Szwecji i Finlandii, na wschód sięgający przez Syberię po północne Chiny i Kraj Nadmorski. W Polsce, chociaż nie jest znany z wielu krain, prawdopodobnie występuje na całym obszarze z wyjątkiem wyższych partii górskich. Żyje w wilgotnym, obumierającym lub zbutwiałym drewnie drzew liściastych, żyjących lub martwych, głównie wierzb i topoli, rzadziej wiązów, olsz i kasztanowców. Postacie dojrzałe poławiano w ciągu całego roku, poczwarki obserwowano w sierpniu.
map - KFP regions magnify
Occurrence in faunistic regions as in KFP

[not updated]
ATTENTION
This is the archival website. For more recent data on the species at the Biodiversity Map
CLICK HERE.
The current website is a browser
of the digitized Catalogus Faunae Poloniae.
BioMap Database provides new data on species and more search tools.


Distribution as:
Distribution data:
Pobrzeże Bałtyku (Helm 1901, Lüllwitz 1916, Folwaczny 1973); Pojezierze Pomorskie: Pruszcz Gdański, Szczecin (Folwaczny 1973); Pojezierze Mazurskie: Ostróda (Lentz 1879, Folwaczny 1973), Ełk (Folwaczny 1973); Nizina Wielkopolsko-Kujawska (Schumann 1908, Szulczewski 1922, Folwaczny 1973, Bałazy i Michalski 1977, Bałazy i Michalski 1984); Nizina Mazowiecka (Osterloff 1883, Smreczyński 1932, Burakowski 1962); Dolny Śląsk (Polentz 1929l, Folwaczny 1973); Wyżyna Krakowsko-Wieluńska (Kulczyński W. 1873, Folwaczny 1973, Mazur M. 1983); Wyżyna Lubelska (Burakowski 1962, Cmoluch 1972); Roztocze: Kornie woj. Zamość (Łomnicki M.A. 1877b, Łomnicki M.A. 1886), Zwierzyniec woj. Zamość (Tenenbaum 1918); Sudety Zachodnie: Góry Sowie, Góry Wałbrzyskie (Letzner 1871, Gerhardt 1891c); Beskid Zachodni: Ustroń (Leder 1872), Pruchna i góra Tuł koło Cieszyna (Kuśka A.*); Beskid Wschodni: okolice Przemyśla (Trella 1934); «Prusy Wschodnie»: Bałtyk (Hoffmann 1954); Polska (Łomnicki M.A. 1913, Smreczyński 1972, Dominik i Starzyk 1983, Leśniak 1987, Lucht 1987, Mroczkowski i Stefańska 1992); «Pomorze» (Horion 1951); «Prusy» (Siebold 1847, Zebe G. 1853, Bach 1854, Lentz 1857, Horion 1951); «Śląsk» (Gerhardt 1910, Kuhnt 1912); «Galicja» (Łomnicki M.A. 1884)