Browse by:

»

Genus (range choice):
A-C D-F G-I J-L M-O P-R S-U V-Z   A-Z
Distribution as:

»


»»

»
» Nr KFP:
»
search_arrow species: Rhyncolus elongatus (Gyllenhal, 1827)
Description in KFP (in Polish):
[tom 19]
Gatunek zamieszkujący niemal całą Europę (z wyjątkiem północnej części Fennoskandii), na wschód docierający przez Syberię do Kraju Nadmorskiego; notowany ponadto z Kaukazu i Algierii. W Polsce rozmieszczony prawdopodobnie w całym kraju, ale nie jest notowany z niektórych krain. Dane o występowaniu na Śląsku Dolnym, Wyżynie Krakowsko-Wieluńskiej i w Sudetach Wschodnich opierają się na znaleziskach z ubiegłego stulecia, dlatego wymagają potwierdzenia nowymi materiałami. Zasiedla lasy iglaste i mieszane. Rozwój larwalny odbywa w drewnie martwych pni, gałęzi i pniaków tylko drzew iglastych, w naszym kraju: sosny zwyczajnej — Pinus silvestris L., sosny czarnej — P. nigra Arnold, jodły pospolitej — Abies alba Mill. i świerka pospolitego — Picea excelsa (Lam.) Lk.
map - KFP regions magnify
Occurrence in faunistic regions as in KFP

[not updated]
ATTENTION
This is the archival website. For more recent data on the species at the Biodiversity Map
CLICK HERE.
The current website is a browser
of the digitized Catalogus Faunae Poloniae.
BioMap Database provides new data on species and more search tools.


Distribution as:
Distribution data:
Source Region Area References
KFP 19 Pobrzeże Bałtyku Heyden 1875, Lentz 1879, Brischke 1888, Węgrzecki 1932
KFP 19 Nizina Wielkopolsko-Kujawska Wielkopolski Park Narodowy Bałazy i in. 1974, Bałazy i Michalski 1984
KFP 19 Nizina Wielkopolsko-Kujawska Puszczykowo koło Poznania Bałazy i in. 1974
KFP 19 Nizina Mazowiecka Smreczyński 1932
KFP 19 Puszcza Białowieska Białowieski Park Narodowy Kuśka A.*
KFP 19 Dolny Śląsk Wrocław Letzner 1871, Gerhardt 1891c, Gerhardt 1910
KFP 19 Górny Śląsk Dąbrowa Górnicza Stefek 1939
KFP 19 Wyżyna Krakowsko-Wieluńska Częstochowa, Potok Złoty woj. Częstochowa Lgocki 1908
KFP 19 Góry Świętokrzyskie Święty Krzyż, Łysica Kuśka 1989c
KFP 19 Roztocze Obrocz i Florianka woj. Zamość Tenenbaum 1918
KFP 19 Roztocze Bukowa koło Zwierzyńca Mazur M. 1992
KFP 19 Roztocze rezerwat Czartowe Pole Kuśka A.*
KFP 19 Sudety Wschodnie Kłodzko Zebe G. 1853, Bach 1854
KFP 19 Beskid Zachodni Petryszak 1982
KFP 19 Beskid Zachodni Wielka Czantoria Kuśka A.*
KFP 19 Beskid Wschodni okolice Przemyśla Trella 1934
KFP 19 Beskid Wschodni rezerwat Modrzyna na Przełęczy Dukielskiej Kubisz i in. 1991
KFP 19 Bieszczady nadl. Dwernik Witkowski Z. 1970
KFP 19 Pieniny Petryszak 1980b, Petryszak 1982, Petryszak 1987
KFP 19 Polska Łomnicki M.A. 1913, Smreczyński 1972, Folwaczny 1973, Dominik i Starzyk 1983, Leśniak 1987, Lucht 1987, Mroczkowski i Stefańska 1992
KFP 19 «Pomorze» Scholz R. 1924n, Horion 1951
KFP 19 «Prusy» Siebold 1847, Zebe G. 1853, Bach 1854, Lentz 1857, Horion 1951, Folwaczny 1973
KFP 19 «Prusy Zachodnie» Scholz R. 1924n
KFP 19 «Śląsk» Schilsky 1888, Kuhnt 1912, Horion 1951
KFP 19 «Galicja» Łomnicki M.A. 1884
KFP 19 «Hrabstwo Kłodzkie» Letzner 1871, Gerhardt 1891c, Gerhardt 1910