Browse by:

»

Genus (range choice):
A-C D-F G-I J-L M-O P-R S-U V-Z   A-Z
Distribution as:

»


»»

»
» Nr KFP:
»
search_arrow species: Rhyncolus punctatulus Boheman in Schönherr, 1838
Description in KFP (in Polish):
[tom 19]
Gatunek występujący głównie w południowej i środkowej części Europy, wykazywany ponadto ze szwedzkiej wyspy Gotlandii, z Krymu, Kaukazu i Armenii. W Polsce ryjkowiec ten jest rzadko spotykany — notowano go z nielicznych stanowisk tylko w pięciu krainach, przy czym dane o występowaniu na Śląsku Dolnym i w okolicy Warszawy opierają się na materiałach zbieranych w ubiegłym stuleciu. Bytuje w lasach liściastych i mieszanych, parkach, ogrodach, alejach, drzewach przydrożnych oraz zadrzewionych dolinach rzecznych. Postacie dojrzałe spotykano w ciągu całego roku. Larwy żerują w butwiejącym wilgotnym drewnie pni, pniaków, gałęzi i słupów, niekiedy w miazdze i łyku silnie uszkodzonych drzew żyjących. Jako drzewa siedliskowe były w piśmiennictwie wymieniane: klony, jesiony, buki, topole, wierzby i kasztanowce.
map - KFP regions magnify
Occurrence in faunistic regions as in KFP

[not updated]
ATTENTION
This is the archival website. For more recent data on the species at the Biodiversity Map
CLICK HERE.
The current website is a browser
of the digitized Catalogus Faunae Poloniae.
BioMap Database provides new data on species and more search tools.


Distribution as:
Distribution data:
Nizina Wielkopolsko-Kujawska: Głogów (Letzner 1871, Leder 1872, Gerhardt 1891c, Gerhardt 1910), Poznań i okolice (Schumann 1908, Szulczewski 1922), Otyń koło Nowej Soli (Kuśka A.*); Nizina Mazowiecka: okolice Warszawy (Smreczyński 1932, Smreczyński 1972, Folwaczny 1973); Dolny Śląsk (Letzner 1871, Leder 1872, Gerhardt 1891c, Gerhardt 1895c, Gerhardt 1910), Wrocław (Kuśka A.*); Wyżyna Krakowsko-Wieluńska: okolice Krakowa (Smreczyński 1972, Folwaczny 1973, Mazur M. 1983); Beskid Wschodni: okolice Przemyśla (Trella 1934, Smreczyński 1972, Folwaczny 1973); Polska (Łomnicki M.A. 1913, Dominik i Starzyk 1983, Leśniak 1987, Lucht 1987, Mroczkowski i Stefańska 1992); «Śląsk» (Kuhnt 1912, Horion 1951, Smreczyński 1972, Folwaczny 1973)