Browse by:

»

Genus (range choice):
A-C D-F G-I J-L M-O P-R S-U V-Z   A-Z
Distribution as:

»


»»

»
» Nr KFP:
»
search_arrow species: Rhyncolus punctatulus Boheman in Schönherr, 1838
Description in KFP (in Polish):
[tom 19]
Gatunek występujący głównie w południowej i środkowej części Europy, wykazywany ponadto ze szwedzkiej wyspy Gotlandii, z Krymu, Kaukazu i Armenii. W Polsce ryjkowiec ten jest rzadko spotykany — notowano go z nielicznych stanowisk tylko w pięciu krainach, przy czym dane o występowaniu na Śląsku Dolnym i w okolicy Warszawy opierają się na materiałach zbieranych w ubiegłym stuleciu. Bytuje w lasach liściastych i mieszanych, parkach, ogrodach, alejach, drzewach przydrożnych oraz zadrzewionych dolinach rzecznych. Postacie dojrzałe spotykano w ciągu całego roku. Larwy żerują w butwiejącym wilgotnym drewnie pni, pniaków, gałęzi i słupów, niekiedy w miazdze i łyku silnie uszkodzonych drzew żyjących. Jako drzewa siedliskowe były w piśmiennictwie wymieniane: klony, jesiony, buki, topole, wierzby i kasztanowce.
map - KFP regions magnify
Occurrence in faunistic regions as in KFP

[not updated]
ATTENTION
This is the archival website. For more recent data on the species at the Biodiversity Map
CLICK HERE.
The current website is a browser
of the digitized Catalogus Faunae Poloniae.
BioMap Database provides new data on species and more search tools.


Distribution as:
Distribution data:
Source Region Area References
KFP 19 Nizina Wielkopolsko-Kujawska Głogów Letzner 1871, Leder 1872, Gerhardt 1891c, Gerhardt 1910
KFP 19 Nizina Wielkopolsko-Kujawska Poznań i okolice Schumann 1908, Szulczewski 1922
KFP 19 Nizina Wielkopolsko-Kujawska Otyń koło Nowej Soli Kuśka A.*
KFP 19 Nizina Mazowiecka okolice Warszawy Smreczyński 1932, Smreczyński 1972, Folwaczny 1973
KFP 19 Dolny Śląsk Letzner 1871, Leder 1872, Gerhardt 1891c, Gerhardt 1895c, Gerhardt 1910
KFP 19 Dolny Śląsk Wrocław Kuśka A.*
KFP 19 Wyżyna Krakowsko-Wieluńska okolice Krakowa Smreczyński 1972, Folwaczny 1973, Mazur M. 1983
KFP 19 Beskid Wschodni okolice Przemyśla Trella 1934, Smreczyński 1972, Folwaczny 1973
KFP 19 Polska Łomnicki M.A. 1913, Dominik i Starzyk 1983, Leśniak 1987, Lucht 1987, Mroczkowski i Stefańska 1992
KFP 19 «Śląsk» Kuhnt 1912, Horion 1951, Smreczyński 1972, Folwaczny 1973