Browse by:

»

Genus (range choice):
A-C D-F G-I J-L M-O P-R S-U V-Z   A-Z
Distribution as:

»


»»

»
» Nr KFP:
»
search_arrow species: Rhyncolus reflexus Boheman in Schönherr, 1838
Description in KFP (in Polish):
[tom 19]
Gatunek wykazywany głównie z południowej i środkowej części Europy, ponadto ze Szwecji, Algierii, Maroka, Kaukazu i Mongolii. W Polsce rzadko i lokalnie spotykany, notowany głównie na podstawie znalezisk sprzed przeszło stu lat, dlatego też dane o jego występowaniu w niektórych krainach winny być potwierdzone nowymi materiałami. Wzmianki ogólnikowe o występowaniu na Pojezierzu Mazurskim opierały się na stanowiskach leżących poza naszą granicą. Zasiedla lasy liściaste i mieszane, zwłaszcza o pierwotnym charakterze, stare parki i ogrody oraz stare drzewa rosnące pojedynczo. Postacie dojrzałe spotykano w ciągu całego roku. Larwy rozwijają się w zmurszałym drewnie drzew liściastych — buków, dębów, wiązów, jesionów, klonów i kasztanowców.
map - KFP regions magnify
Occurrence in faunistic regions as in KFP

[not updated]
ATTENTION
This is the archival website. For more recent data on the species at the Biodiversity Map
CLICK HERE.
The current website is a browser
of the digitized Catalogus Faunae Poloniae.
BioMap Database provides new data on species and more search tools.

Distribution as:
Distribution data:
Pobrzeże Bałtyku: Gdańsk-Oliwa (Folwaczny 1973); Nizina Wielkopolsko-Kujawska: Głogów (Letzner 1871, Leder 1872, Gerhardt 1891c, Gerhardt 1910), okolice Poznania (Schumann 1904), Góra (Gerhardt 1908b, Gerhardt 1910); Nizina Mazowiecka: okolice Warszawy (Folwaczny 1973); Puszcza Białowieska (Karpiński 1958, Gotwald 1968); Dolny Śląsk: Wrocław, Kąty Wrocławskie (Letzner 1871, Leder 1872, Gerhardt 1891c, Gerhardt 1910); Roztocze: Zwierzyniec woj, Zamość (Cmoluch i Łętowski 1987, Cmoluch i Łętowski 1990), Zamość (Kuśka A.*); Polska (Łomnicki M.A. 1913, Leśniak 1987, Lucht 1987, Mroczkowski i Stefańska 1992); «Pomorze» (Folwaczny 1973); «Prusy» (Horion 1951); «Prusy Wschodnie» (Seidlitz 1891, Folwaczny 1973); «Śląsk» (Kuhnt 1912, Horion 1951, Smreczyński 1972, Folwaczny 1973, Dominik i Starzyk 1983); «Galicja» (Łomnicki M.A. 1884); «Karpaty Zachodnie» (Folwaczny 1973); «Karpaty Zachodnie»: Pojezierze Mazurskie (Smreczyński 1972, Dominik i Starzyk 1983)

Uwagi:
«Karpaty Zachodnie»: Kraina podana omyłkowo