Browse by:

»

Genus (range choice):
A-C D-F G-I J-L M-O P-R S-U V-Z   A-Z
Distribution as:

»


»»

»
» Nr KFP:
»
search_arrow species: Rhyncolus sculpturatus Waltl, 1839
Description in KFP (in Polish):
[tom 19]
Gatunek rozsiedlony w południowej części Europy Północnej (w Szwecji docierający do koła podbiegunowego) oraz w Europie Środkowej, na południe sięgający po francuskie Alpy Nadmorskie, byłą Jugosławię, Azję Mniejszą i zachodni Kaukaz. W Polsce notowany z nielicznych, rozproszonych stanowisk w różnych częściach kraju, przy czym dane o zasiedleniu Śląska Dolnego opierają się na znaleziskach z ubiegłego stulecia. Zamieszkuje lasy iglaste, liściaste i mieszane, stare parki i ogrody. Żyje w zmurszałym drewnie drzew iglastych i liściastych. Jako drzewa siedliskowe były wymieniane w piśmiennictwie sosny, świerki, dęby, buki, brzozy, olsze, wiązy, osiki i lipy.
map - KFP regions magnify
Occurrence in faunistic regions as in KFP

[not updated]
ATTENTION
This is the archival website. For more recent data on the species at the Biodiversity Map
CLICK HERE.
The current website is a browser
of the digitized Catalogus Faunae Poloniae.
BioMap Database provides new data on species and more search tools.


Distribution as:
Distribution data:
Source Region Area References
KFP 19 Pobrzeże Bałtyku Lüllwitz 1916, Folwaczny 1973
KFP 19 Pojezierze Pomorskie Smreczyński 1972
KFP 19 Pojezierze Mazurskie Smreczyński 1972, Folwaczny 1973
KFP 19 Nizina Mazowiecka Siennica woj. Siedlce Bartoszyński 1937b
KFP 19 Nizina Mazowiecka okolice Warszawy Smreczyński 1972
KFP 19 Puszcza Białowieska Białowieski Park Narodowy Kuśka A.*
KFP 19 Dolny Śląsk Wrocław Schwarz E. 1872b, Letzner 1882b, Gerhardt 1891c, Gerhardt 1910, Folwaczny 1973
KFP 19 Dolny Śląsk okolice Legnicy Gerhardt 1890, Gerhardt 1910
KFP 19 Dolny Śląsk Lubin Gerhardt 1891c
KFP 19 Roztocze rezerwaty — Bukowa Góra i Jarugi, Zwierzyniec Kuśka A.*
KFP 19 Sudety Zachodnie Karkonosze Folwaczny 1973
KFP 19 Sudety Wschodnie Kłodzko Folwaczny 1973
KFP 19 Beskid Zachodni Strumień Wanka 1920
KFP 19 Polska Folwaczny 1964, Dominik i Starzyk 1983, Lucht 1987, Mroczkowski i Stefańska 1992
KFP 19 Polska północno-zachodnia Folwaczny 1960
KFP 19 «Pomorze» Lüllwitz 1914, Scholz R. 1924n, Horion 1951, Hoffmann 1954, Folwaczny 1964
KFP 19 «Prusy» Kuhnt 1912, Łomnicki M.A. 1913, Reitter 1916, Horion 1951, Hoffmann 1954
KFP 19 «Prusy Zachodnie» Scholz R. 1924n, Folwaczny 1964
KFP 19 «Prusy Wschodnie» Folwaczny 1960, Folwaczny 1964
KFP 19 «Śląsk» Kraatz 1876, Schilsky 1888, Schilsky 1909, Kuhnt 1912, Łomnicki M.A. 1913, Reitter 1916, Horion 1951
KFP 19 «Podkarpacie Zachodnie» Smreczyński 1972