Browse by:

»

Genus (range choice):
A-C D-F G-I J-L M-O P-R S-U V-Z   A-Z
Distribution as:

»


»»

»
» Nr KFP:
»
search_arrow species: Phloeophagus cylindrus (Boheman in Schönherr, 1838)
Description in KFP (in Polish):
[tom 19]
Gatunek zamieszkujący południową, środkową i południowo-wschodnią Europę, wykazywany ponadto z Kaukazu, Azji Mniejszej i Egiptu. W Polsce bardzo rzadko notowany, przeważnie z pojedynczych stanowisk w sześciu krainach. Występowanie w poszczególnych krainach wymaga nowych badań wobec różnych opinii niektórych autorów o rozmieszczeniu w Europie Środkowej, również w naszym kraju. Wzmianki o zasiedleniu Śląska oraz Tatr opierają się na znaleziskach sprzed przeszło stu lat. B. Folwaczny (1973) wątpi w dane ze Śląska, jak również z Warszawy i Puław, twierdząc, że polegały one na błędnym oznaczaniu, natomiast L. Dieckmann (1983) podaje, że w Europie Środkowej występuje w Austrii, Czechach, Słowacji i na Śląsku w Polsce, natomiast wątpi w występowanie w Niemczech. J. Dominik i J.R. Starzyk (1983) podają, że ryjkowiec ten występuje w całej Polsce. Zasiedla lasy liściaste i mieszane oraz stare parki. Rozwija się w butwiejącym drewnie kloców, pniaków i pni drzew liściastych — topoli, dębów, wiązów, kasztanowców oraz klonu polnego — Acer campestre L.
map - KFP regions magnify
Occurrence in faunistic regions as in KFP

[not updated]
ATTENTION
This is the archival website. For more recent data on the species at the Biodiversity Map
CLICK HERE.
The current website is a browser
of the digitized Catalogus Faunae Poloniae.
BioMap Database provides new data on species and more search tools.

Distribution as:
Distribution data:
Source Region Area References
KFP 19 Nizina Mazowiecka Smreczyński 1932, Burakowski 1962, Smreczyński 1972
KFP 19 Nizina Mazowiecka 6 miejscowości Kuśka A.*
KFP 19 Dolny Śląsk Wrocław Letzner 1871, Gerhardt 1891c, Gerhardt 1910
KFP 19 Górny Śląsk Rudy koło Kuźni Raciborskiej Roger 1856, Reitter 1870, Letzner 1871, Gerhardt 1891c, Gerhardt 1910
KFP 19 Wyżyna Lubelska Puławy Smreczyński 1972
KFP 19 Roztocze Zwierzyniec woj. Zamość Tenenbaum 1918
KFP 19 Tatry Łomnicki M.A. 1866, Łomnicki M.A. 1868b, Łomnicki M.A. 1886, Nowicki M. 1873
KFP 19 Polska Łomnicki M.A. 1913, Dominik i Starzyk 1983, Leśniak 1987, Lucht 1987, Mroczkowski i Stefańska 1992
KFP 19 «Prusy» Zebe G. 1853, Bach 1854, Schilsky 1909
KFP 19 «Śląsk» Seidlitz 1891, Kuhnt 1912, Horion 1951, Smreczyński 1972, Dieckmann 1983
KFP 19 «Galicja» Łomnicki M.A. 1884
KFP 19 «Karpaty» Nowicki M. 1873