Browse by:

»

Genus (range choice):
A-C D-F G-I J-L M-O P-R S-U V-Z   A-Z
Distribution as:

»


»»

»
» Nr KFP:
»
search_arrow species: Hexarthrum exiguum (Boheman in Schönherr, 1838)
Description in KFP (in Polish):
[tom 19]
Gatunek rozmieszczony w południowej, środkowej i południowo-wschodniej Europie, na wschód docierający do Azji Mniejszej, Turkmenii i Afganistanu. W Polsce występuje prawdopodobnie w całym kraju, jednak z wielu krain jeszcze go nie notowano. Zasiedla lasy, parki, ogrody, stare drewniane budowle, place tartaczne, zakłady przemysłu drzewnego i górniczego. Spotykany w obumierających i martwych drzewach, w belkach, deskach podłogowych, okładzinach, podwalinach, podkładach i drewnie obudowy wyrobisk górniczych. Występuje w ciągu całego roku; przezimowuje zarówno postać dojrzała jak i larwa. Rozwój larwalny odbywa w butwiejącym drewnie drzew iglastych i liściastych; zwłaszcza atakowane jest drewno stykające się z glebą lub silnie namokłe. Dla prawidłowego przebiegu rozwoju larwalnego jest niezbędna 14-26% wilgotność drewna.
map - KFP regions magnify
Occurrence in faunistic regions as in KFP

[not updated]
ATTENTION
This is the archival website. For more recent data on the species at the Biodiversity Map
CLICK HERE.
The current website is a browser
of the digitized Catalogus Faunae Poloniae.
BioMap Database provides new data on species and more search tools.


Distribution as:
Distribution data:
Source Region Area References
KFP 19 Pobrzeże Bałtyku Gdańsk i okolice Frantzius 1853, Lentz 1879
KFP 19 Pobrzeże Bałtyku Koszalin Lüllwitz 1916
KFP 19 Nizina Wielkopolsko-Kujawska Wielkopolski Park Narodowy Bałazy i Michalski 1982, Bałazy i Michalski 1984
KFP 19 Nizina Mazowiecka Warszawa Osterloff 1883, Smreczyński 1932, Burakowski 1982
KFP 19 Nizina Mazowiecka Jabłonna koło Warszawy Kuśka A.*
KFP 19 Dolny Śląsk Letzner 1871, Gerhardt 1891c, Gerhardt 1910, Folwaczny 1966, Folwaczny 1973
KFP 19 Wzgórza Trzebnickie Siemianice koło Kępna Kuśka A.*
KFP 19 Górny Śląsk Rudy koło Kuźni Raciborskiej Roger 1856, Letzner 1871, Gerhardt 1891c, Gerhardt 1910
KFP 19 Górny Śląsk okolice Zabrza Riehn 1912, Folwaczny 1973
KFP 19 Górny Śląsk Bytom Kuśka A.*
KFP 19 Wyżyna Krakowsko-Wieluńska Lgocki 1908, Folwaczny 1973, Mazur M. 1983
KFP 19 Wyżyna Lubelska Cmoluch 1971
KFP 19 Roztocze Margole woj. Zamość Tenenbaum 1913
KFP 19 Sudety Zachodnie Letzner 1871, Osterloff 1883, Gerhardt 1891c, Gerhardt 1910, Folwaczny 1966, Folwaczny 1973
KFP 19 Sudety Wschodnie Kłodzko Zebe G. 1853, Bach 1854, Folwaczny 1966, Folwaczny 1973
KFP 19 Sudety Wschodnie Śnieżnik Kłodzki Folwaczny 1966, Folwaczny 1973
KFP 19 Beskid Wschodni okolice Przemyśla Trella 1934, Folwaczny 1973
KFP 19 Beskid Wschodni Prałkowce woj. Przemyśl Petryszak 1977
KFP 19 Pieniny Krościenko Kuśka A.*
KFP 19 Polska Łomnicki M.A. 1913, Dominik 1955b, Smreczyński 1972, Dominik i Starzyk 1983, Leśniak 1987, Lucht 1987, Mroczkowski i Stefańska 1992
KFP 19 «Prusy» Lentz 1857
KFP 19 «Prusy Wschodnie» Seidlitz 1891
KFP 19 «Śląsk» Kuhnt 1912
KFP 19 «Galicja» Łomnicki M.A. 1884
KFP 19 «Beskidy» Folwaczny 1973
KFP 19 «Hrabstwo Kłodzkie» Letzner 1871