Browse by:

»

Genus (range choice):
A-C D-F G-I J-L M-O P-R S-U V-Z   A-Z
Distribution as:

»


»»

»
» Nr KFP:
»
search_arrow species: Dicranthus elegans (Fabricius, 1801)
Description in KFP (in Polish):
[tom 20]
Gatunek znany ze środkowej, wschodniej i południowej części Europy; notowany poza tym z Danii i dwu południowych prowincji Szwecji. W Polsce chrząszcz należący do rzadkości, notowany głównie z pojedynczych stanowisk w czterech tylko krainach, przy czym dane o występowaniu na Śląsku Dolnym opierają się na znaleziskach z ubiegłego stulecia, a z Poznania na jedynym tylko okazie. Występuje na pobrzeżach wód stojących i wolno płynących. Żyje na trzcinie pospolitej — Phragmites communis Trin.; spotyka się go również na oczerecie jeziornym — Schoenoplectus lacustris (L.) Palla i mannach — Glyceria R.Br. Postacie dojrzałe zwykle przebywają na łodydze pod wodą — nad jej powierzchnią są bardzo rzadko spotykane. Od połowy maja do połowy czerwca samice składają jaja pod wodą na międzywęźlach łodyg. Larwy żerują w łodygach pod wodą, przy czym w jednym międzywęźlu rozwija się tylko jedna larwa. Pierwsze poczwarki pojawiają się w drugiej połowie lipca. Na początku sierpnia można spotkać niekiedy starsze larwy, poczwarki i młode imagines. Chrząszcz wydobywa się z łodygi przez okrągły otwór, wygryziony poniżej węzła. Zimuje na pobrzeżu wód w detrytusie, ściółce i pod opadłym listowiem.
map - KFP regions magnify
Occurrence in faunistic regions as in KFP

[not updated]
ATTENTION
This is the archival website. For more recent data on the species at the Biodiversity Map
CLICK HERE.
The current website is a browser
of the digitized Catalogus Faunae Poloniae.
BioMap Database provides new data on species and more search tools.


Distribution as:
Distribution data:
Source Region Area References
KFP 20 Pobrzeże Bałtyku Międzyzdroje Varendorff 1918
KFP 20 Nizina Wielkopolsko-Kujawska Poznań i okolice Schumann 1908, Łomnicki M.A. 1913, Szulczewski 1922
KFP 20 Nizina Mazowiecka Łomnicki M.A. 1913
KFP 20 Nizina Mazowiecka Warszawa i okolice Smreczyński 1932, Smreczyński 1972, Bartoszyński 1937b, Dieckmann 1983, Kodada i in. 1992
KFP 20 Dolny Śląsk Wrocław Letzner 1871, Leder 1872, Lehmann 1886, Gerhardt 1890b, Gerhardt 1910, Hoffmann 1954
KFP 20 Dolny Śląsk Oława Wilke O.A. 1891
KFP 20 Polska Lucht 1987, Mroczkowski i Stefańska 1992
KFP 20 «Pomorze» Schilsky 1909, Łomnicki M.A. 1913, Kodada i in. 1992
KFP 20 «Prusy Wschodnie» Seidlitz 1891
KFP 20 «Śląsk» Kuhnt 1912, Łomnicki M.A. 1913, Horion 1951, Smreczyński 1972, Dieckmann 1983