Browse by:

»

Genus (range choice):
A-C D-F G-I J-L M-O P-R S-U V-Z   A-Z
Distribution as:

»


»»

»
» Nr KFP:
»
search_arrow species: Bagous (Ephimeropus) petro (Herbst, 1795)
Description in KFP (in Polish):
[tom 20]
Obszar rozsiedlenia tego ryjkowca obejmuje Francję, Włochy, środkową część Europy, Wyspy Brytyjskie, Holandię, Danię i południową Szwecję. W Polsce chrząszcz należący do rzadkości; jest notowany ogólnikowo z Pojezierza Pomorskiego, poza tym znany z jednego okazu, znalezionego w okolicy Przemyśla, kilkunastu okazów wysianych na jesieni i wiosną ze zbutwiałych liści na brzegu zarośniętego starorzecza Wisły w Puszczy Niepołomickiej oraz okazu złowionego 1 VII 1981 na Nizinie Wielkopolsko-Kujawskiej (leg. T. Majewski, det. A. Kuśka) i okazu z Puszczy Kampinoskiej. Występuje w stawach, rowach, kałużach oraz na ich pobrzeżach. Jako roślinę żywicielską podawano zwykle w piśmiennictwie pływacz zwyczajny — Utricularia vulgaris L., ale gatunek ten może prawdopodobnie żyć i na innych roślinach wodnych, gdyż w hodowli chrząszcze żerowały na moczarce kanadyjskiej — Elodea canadensis Rich. i rogatku krótkoszyjkowym — Ceratophyllum submersum L. Postacie dojrzałe przebywają zwykle na roślinach pod wodą, ale również doskonale pływają, a na przezimowanie wychodzą z wody na pobrzeża.
map - KFP regions magnify
Occurrence in faunistic regions as in KFP

[not updated]
ATTENTION
This is the archival website. For more recent data on the species at the Biodiversity Map
CLICK HERE.
The current website is a browser
of the digitized Catalogus Faunae Poloniae.
BioMap Database provides new data on species and more search tools.


Distribution as:
Related publications:

Dieckmann L. 1964. Die mitteleuropäischen Arten aus der Gattung Bagous Germ. Ent. Bl., Krefeld, 60, str. 88-111, 51 rys. – F.

Dieckmann L. 1983. Beiträge zur Insektenfauna der DDR: Coleoptera - Curculionidae (Tanymecinae, Leptopiinae, Cleoninae, Tanyrhynchinae, Cossoninae, Raymondionyminae, Bagoinae, Tanysphyrinae). Beitr. Ent., Berlin, 33, str. 257-381, 164 rys. – F.

Horion A. 1951. Verzeichnis der Käfer Mitteleuropas (Deutschland, Österreich, Tschechoslovakei) mit kurzen faunistischen Angaben. 1-2. Stuttgart, X + 536 str. – F.

Knutelski S., Grzęda E. i M. Mazur. 1986. Nowe stanowiska kilkunastu rzadko spotykanych w Polsce ryjkowców (Coleoptera, Curculionidae). Zesz. Nauk. UJ, Pr. Zool., Warszawa-Kraków, 31, str. 157-168, 4 mapy.

Koch K. 1992. Die Käfer Mitteleuropas. Ökologie. Band 3. Krefeld, 389 str. – F.

Lohse G. A. 1983. Cleoninae, Tanyrhynchinae, Raymondionyminae, Stenopelminae, Bagoinae, Tanysphyrinae, Notarinae, Curculioninae, Pissodinae, Acicnemidinae, Rhynchophorinae, Barinae, Zygopinae, Ceutorhynchinae, Nanophyinae, Anoplinae, Rhynchaeninae. W: Freude H., Harde K. W., Lohse G. A. Die Käfer Mitteleuropas. Band 11. Krefeld, str. 7-29, 43-121, 157-159, 171-259, 283-294, ill. – F.

Lucht W. H. 1987. Die Käfer Mitteleuropas, Katalog. Krefeld, 342 str., 1 mapa. – F.

Mazur M. 1994c. Uwagi o ryjkowcach (Coleoptera: Attelabidae, Apionidae, Curculionidae) zebranych przez Bolesława Kotulę w okolicach Przemyśla. Wiad. Ent., Poznań, 13, str. 117–120. – F.

Mroczkowski M. i J. Stefańska. [1992]. Coleoptera – Chrząszcze. W opracowaniu zbiorowym pod redakcją J. Razowskiego «Wykaz zwierząt Polski», Tom III. Kraków, str. 7–197. Uwaga. Na stronicy tytułowej błędna data wydania: 1991. Pierwszą korektę autorzy przeprowadzili w lutym 1992, właściwą datą wydania jest wrzesień 1992 – miesiąc, w którym pierwsze egzemplarze były dostępne. – F.

Smreczyński S. 1955. Fauna ryjkowców (Col., Curculionidae) okolic Przemyśla na przestrzeni 50 lat. Pol. Pismo Ent., Wrocław, 23, str. 53–70. – F.

Smreczyński St. 1972. Ryjkowce – Curculionidae Podrodzina Curculioninae Plemiona Dryophthorini, Cossonini, Bagoini, Tanysphyrini, Notarini, Smicronychini, Ellescini, Acalyptini, Tychiini, Anthonomini, Curculionini, Pissodini, Magdalini, Trachodini, Rhynchophorini, Cryptorhynchini. W: «Klucze do oznaczania owadów Polski», XIX, 98d. Warszawa, 195 str., 373 rys. – F.

Wanat M. 1993. Nowe stanowiska interesujących gatunków ryjkowcowatych (Coleoptera, Curculionidae) w Polsce. Wiad. Ent., Poznań, 12, str. 31–36. – F.