Browse by:

»

Genus (range choice):
A-C D-F G-I J-L M-O P-R S-U V-Z   A-Z
Distribution as:

»


»»

»
» Nr KFP:
»
search_arrow species: Bagous (Ephimeropus) petro (Herbst, 1795)
Description in KFP (in Polish):
[tom 20]
Obszar rozsiedlenia tego ryjkowca obejmuje Francję, Włochy, środkową część Europy, Wyspy Brytyjskie, Holandię, Danię i południową Szwecję. W Polsce chrząszcz należący do rzadkości; jest notowany ogólnikowo z Pojezierza Pomorskiego, poza tym znany z jednego okazu, znalezionego w okolicy Przemyśla, kilkunastu okazów wysianych na jesieni i wiosną ze zbutwiałych liści na brzegu zarośniętego starorzecza Wisły w Puszczy Niepołomickiej oraz okazu złowionego 1 VII 1981 na Nizinie Wielkopolsko-Kujawskiej (leg. T. Majewski, det. A. Kuśka) i okazu z Puszczy Kampinoskiej. Występuje w stawach, rowach, kałużach oraz na ich pobrzeżach. Jako roślinę żywicielską podawano zwykle w piśmiennictwie pływacz zwyczajny — Utricularia vulgaris L., ale gatunek ten może prawdopodobnie żyć i na innych roślinach wodnych, gdyż w hodowli chrząszcze żerowały na moczarce kanadyjskiej — Elodea canadensis Rich. i rogatku krótkoszyjkowym — Ceratophyllum submersum L. Postacie dojrzałe przebywają zwykle na roślinach pod wodą, ale również doskonale pływają, a na przezimowanie wychodzą z wody na pobrzeża.
map - KFP regions magnify
Occurrence in faunistic regions as in KFP

[not updated]
ATTENTION
This is the archival website. For more recent data on the species at the Biodiversity Map
CLICK HERE.
The current website is a browser
of the digitized Catalogus Faunae Poloniae.
BioMap Database provides new data on species and more search tools.


Distribution as:
Distribution data:
Pojezierze Pomorskie (Smreczyński 1972); Nizina Wielkopolsko-Kujawska: Świętosławice woj. Włocławek (Kuśka A.*); Nizina Mazowiecka: Kampinoski Park Narodowy (Wanat 1993); Nizina Sandomierska: Puszcza Niepołomicka (Dieckmann 1983, Knutelski i in. 1986), Starzawa-Nakło (Mazur M. 1994c); Beskid Wschodni: okolice Przemyśla (Smreczyński 1955); Polska (Lucht 1987, Mroczkowski i Stefańska 1992); «Pomorze» (Horion 1951, Dieckmann 1964, Lohse 1983, Koch K. 1992)