Przeglądaj:

»

Rodzaj (wybór zakresu):
A-C D-F G-I J-L M-O P-R S-U V-Z   A-Z
Rozmieszczenie jako:

»


»»

»
» Nr KFP:
»
search_arrow gatunek: Bagous (Ephimeropus) petro (Herbst, 1795)
Opis w KFP:
[tom 20]
Obszar rozsiedlenia tego ryjkowca obejmuje Francję, Włochy, środkową część Europy, Wyspy Brytyjskie, Holandię, Danię i południową Szwecję. W Polsce chrząszcz należący do rzadkości; jest notowany ogólnikowo z Pojezierza Pomorskiego, poza tym znany z jednego okazu, znalezionego w okolicy Przemyśla, kilkunastu okazów wysianych na jesieni i wiosną ze zbutwiałych liści na brzegu zarośniętego starorzecza Wisły w Puszczy Niepołomickiej oraz okazu złowionego 1 VII 1981 na Nizinie Wielkopolsko-Kujawskiej (leg. T. Majewski, det. A. Kuśka) i okazu z Puszczy Kampinoskiej. Występuje w stawach, rowach, kałużach oraz na ich pobrzeżach. Jako roślinę żywicielską podawano zwykle w piśmiennictwie pływacz zwyczajny — Utricularia vulgaris L., ale gatunek ten może prawdopodobnie żyć i na innych roślinach wodnych, gdyż w hodowli chrząszcze żerowały na moczarce kanadyjskiej — Elodea canadensis Rich. i rogatku krótkoszyjkowym — Ceratophyllum submersum L. Postacie dojrzałe przebywają zwykle na roślinach pod wodą, ale również doskonale pływają, a na przezimowanie wychodzą z wody na pobrzeża.
map - KFP regions powiększ
Występowanie w krainach faunist. wg KFP

[bez aktualizacji]
UWAGA
To jest strona archiwalna. Aktualne dane o gatunku zawiera Mapa Bioróżnorodności.
KLIKNIJ TU, aby je zobaczyć.
Bieżąca strona to przeglądarka danych zdigitalizowanego Katalogu Fauny Polski.
Baza BioMap dostarcza nowe dane o gatunkach
i więcej narzędzi wyszukiwania.


Rozmieszczenie jako:
Dane o rozmieszczeniu:
Pojezierze Pomorskie (Smreczyński 1972); Nizina Wielkopolsko-Kujawska: Świętosławice woj. Włocławek (Kuśka A.*); Nizina Mazowiecka: Kampinoski Park Narodowy (Wanat 1993); Nizina Sandomierska: Puszcza Niepołomicka (Dieckmann 1983, Knutelski i in. 1986), Starzawa-Nakło (Mazur M. 1994c); Beskid Wschodni: okolice Przemyśla (Smreczyński 1955); Polska (Lucht 1987, Mroczkowski i Stefańska 1992); «Pomorze» (Horion 1951, Dieckmann 1964, Lohse 1983, Koch K. 1992)