Browse by:

»

Genus (range choice):
A-C D-F G-I J-L M-O P-R S-U V-Z   A-Z
Distribution as:

»


»»

»
» Nr KFP:
»
search_arrow species: Bagous (Bagous) argillaceus Gyllenhal in Schönherr, 1836
Description in KFP (in Polish):
[tom 20]
Gatunek zamieszkujący południową i środkową część Europy, notowany nadto z Algierii, Danii i południowej Szwecji, docierający na wschód do Azji Mniejszej, Kaukazu, Syberii i Mongolii. W Polsce należy do rzadkości faunistycznych. Jest znany tylko z okolic Przemyśla. Notowano go nadto ze Śląska Dolnego na podstawie danych sprzed przeszło 120 lat, co wymaga potwierdzenia nowym materiałem dowodowym. Bionomia poznana niedostatecznie; postacie dojrzałe poławiano od marca do listopada, głównie na słonawiskach.
map - KFP regions magnify
Occurrence in faunistic regions as in KFP

[not updated]
ATTENTION
This is the archival website. For more recent data on the species at the Biodiversity Map
CLICK HERE.
The current website is a browser
of the digitized Catalogus Faunae Poloniae.
BioMap Database provides new data on species and more search tools.

Distribution as:
Distribution data:
Source Region Area References
KFP 20 Dolny Śląsk Wrocław, Legnica Letzner 1871, Leder 1872, Gerhardt 1890b, Gerhardt 1910
KFP 20 Beskid Wschodni Przemyśl i okolice Trella 1934, Smreczyński 1955, Smreczyński 1972
KFP 20 Polska Łomnicki M.A. 1913, Lucht 1987, Mroczkowski i Stefańska 1992
KFP 20 «Śląsk» Kuhnt 1912, Reitter 1916, Horion 1951, Smreczyński 1972
KFP 20 «Galicja» Łomnicki M.A. 1884