Русские, остановите эту войну! Спасите Свободную Украину!
Russians, stop this war! Save Free Ukraine!
Browse by:

»

Genus (range choice):
A-C D-F G-I J-L M-O P-R S-U V-Z   A-Z
Distribution as:

»


»»

»
» Nr KFP:
»
search_arrow species: Bagous (Bagous) brevis Gyllenhal in Schönherr, 1836
Description in KFP (in Polish):
[tom 20]
Mało znany gatunek europejski, notowany z nielicznych stanowisk w północno-wschodniej Francji, Niemczech, byłej Czechosłowacji, Danii, Norwegii i Finlandii. W Polsce dotychczas nie stwierdzony w sposób pewny. Wykazany wprawdzie przez A. Lüllwitza z okolic Koszalina, ale w jego zbiorze brak okazów tak oznaczonych i na tej podstawie gatunek ten nie został zaliczony do fauny krajowej (Mroczkowski i Stefańska 1992). Jednak według M. Wanata (in litt. 11 XI 1993) w zbiorze A. Lüllwitza znajduje się jeden okaz samicy omawianego gatunku, oznaczony omyłkowo jako Bagous (B.) frit (Herbst), dlatego też autorzy niniejszego opracowania zaliczają Bagous (B.) brevis Gyll. do fauny krajowej. Według danych z piśmiennictwa występuje na niżu i w niższych położeniach górskich na jaskrze płomienniku — Rununculus flammula L., rosnącym na wilgotnych stanowiskach.
map - KFP regions magnify
Occurrence in faunistic regions as in KFP

[not updated]
ATTENTION
This is the archival website. For more recent data on the species at the Biodiversity Map
CLICK HERE.
The current website is a browser
of the digitized Catalogus Faunae Poloniae.
BioMap Database provides new data on species and more search tools.


Distribution as:
Distribution data:
Pobrzeże Bałtyku: Zaleskie woj. Słupsk (Lüllwitz 1914, Lüllwitz 1916)