Browse by:

»

Genus (range choice):
A-C D-F G-I J-L M-O P-R S-U V-Z   A-Z
Distribution as:

»


»»

»
» Nr KFP:
»
search_arrow species: Bagous (Bagous) claudicans Boheman in Schönherr, 1845
Description in KFP (in Polish):
[tom 20]
Gatunek rozsiedlony w środkowej części Europy; notowany poza tym z południowej Szwecji i Azji Mniejszej. Jest ryjkowcem mało znanym, gdyż przez niektórych autorów traktowanym jako synonim Bagous (B.) collignensis (Herbst). W Polsce notowany z nielicznych stanowisk tylko w sześciu krainach, przy czym informacje o występowaniu Bagous (B.) claudicans Boh. w Łodzi (Dieckmann 1990, K. Koch 1992) są błędne, gdyż oparte na okazie z Wielkiej Wsi, przesłanym do oznaczenia L. Dieckmannowi (Wanat 1993). Postacie dojrzałe poławiano od marca do września na skrzypie bagiennym — Equisetum limosum L.
map - KFP regions magnify
Occurrence in faunistic regions as in KFP

[not updated]
ATTENTION
This is the archival website. For more recent data on the species at the Biodiversity Map
CLICK HERE.
The current website is a browser
of the digitized Catalogus Faunae Poloniae.
BioMap Database provides new data on species and more search tools.

Distribution as:
Distribution data:
Nizina Wielkopolsko-Kujawska: Głogów (Gerhardt 1890b, Gerhardt 1910), Góra (Gerhardt 1910), Linie woj. Toruń (Skwarra 1929); Nizina Mazowiecka: Siennica woj. Siedlce (Bartoszyński 1937b); Dolny Śląsk: Wrocław, Kąty Wrocławskie, Legnica (Gerhardt 1890b, Gerhardt 1910); Wyżyna Krakowsko-Wieluńska: Kraków-Dębniki, Kraków-Zwierzyniec (Smreczyński 1934); Wyżyna Małopolska: Wielka Wieś koło Burzenina (Wanat 1993); Beskid Wschodni: okolice Przemyśla (Trella 1934); Polska (Mroczkowski i Stefańska 1992, Dieckmann i Behne 1994, Lohse i Lucht 1994); «Śląsk» (Kolbe W. 1924)