Browse by:

»

Genus (range choice):
A-C D-F G-I J-L M-O P-R S-U V-Z   A-Z
Distribution as:

»


»»

»
» Nr KFP:
»
search_arrow species: Bagous (Bagous) collignensis (Herbst, 1797)
Description in KFP (in Polish):
[tom 20]
Gatunek rozmieszczony w zachodniej i środkowej części Europy, notowany także z Danii, Finlandii i południowej Szwecji. W Polsce chrząszcz mało znany, notowany na podstawie znalezisk sprzed przeszło 50, a nawet 100 lat. Występuje na pobrzeżach wód stojących i bagnach. Jako rośliny żywicielskie są podawane: skrzyp bagienny — Equisetum limosum L. i rośliny z rodzaju wywłócznik — Myriophyllum L., na których według L. Dieckmanna (1990) żyje pod wodą.
map - KFP regions magnify
Occurrence in faunistic regions as in KFP

[not updated]
ATTENTION
This is the archival website. For more recent data on the species at the Biodiversity Map
CLICK HERE.
The current website is a browser
of the digitized Catalogus Faunae Poloniae.
BioMap Database provides new data on species and more search tools.


Distribution as:
Distribution data:
Puszcza Białowieska (Wanat 1994); Dolny Śląsk: jezioro koło Jezierzan woj. Legnica (Gerhardt 1878), jezioro koło Jakuszowa woj. Legnica (Gerhardt 1888d), Legnica (Kolbe W. 1927); Wyżyna Krakowsko-Wieluńska: Kraków-Zwierzyniec, Kraków-Dębniki (Mazur M. 1983); Beskid Wschodni: Winna Góra koło Przemyśla (Mazur M. 1994); Polska (Smreczyński 1972, Lucht 1987, Dieckmann 1990, Mroczkowski i Stefańska 1992, Dieckmann i Behne 1994); «Pomorze» (Horion 1951); «Prusy» (Horion 1951); «Śląsk» (Horion 1951); «Galicja» (Łomnicki M.A. 1884)