Browse by:

»

Genus (range choice):
A-C D-F G-I J-L M-O P-R S-U V-Z   A-Z
Distribution as:

»


»»

»
» Nr KFP:
»
search_arrow species: Bagous (Bagous) collignensis (Herbst, 1797)
Description in KFP (in Polish):
[tom 20]
Gatunek rozmieszczony w zachodniej i środkowej części Europy, notowany także z Danii, Finlandii i południowej Szwecji. W Polsce chrząszcz mało znany, notowany na podstawie znalezisk sprzed przeszło 50, a nawet 100 lat. Występuje na pobrzeżach wód stojących i bagnach. Jako rośliny żywicielskie są podawane: skrzyp bagienny — Equisetum limosum L. i rośliny z rodzaju wywłócznik — Myriophyllum L., na których według L. Dieckmanna (1990) żyje pod wodą.
map - KFP regions magnify
Occurrence in faunistic regions as in KFP

[not updated]
ATTENTION
This is the archival website. For more recent data on the species at the Biodiversity Map
CLICK HERE.
The current website is a browser
of the digitized Catalogus Faunae Poloniae.
BioMap Database provides new data on species and more search tools.


Distribution as:
Distribution data:
Source Region Area References
KFP 20 Puszcza Białowieska Wanat 1994
KFP 20 Dolny Śląsk jezioro koło Jezierzan woj. Legnica Gerhardt 1878
KFP 20 Dolny Śląsk jezioro koło Jakuszowa woj. Legnica Gerhardt 1888d
KFP 20 Dolny Śląsk Legnica Kolbe W. 1927
KFP 20 Wyżyna Krakowsko-Wieluńska Kraków-Zwierzyniec, Kraków-Dębniki Mazur M. 1983
KFP 20 Beskid Wschodni Winna Góra koło Przemyśla Mazur M. 1994
KFP 20 Polska Smreczyński 1972, Lucht 1987, Dieckmann 1990, Mroczkowski i Stefańska 1992, Dieckmann i Behne 1994
KFP 20 «Pomorze» Horion 1951
KFP 20 «Prusy» Horion 1951
KFP 20 «Śląsk» Horion 1951
KFP 20 «Galicja» Łomnicki M.A. 1884