Browse by:

»

Genus (range choice):
A-C D-F G-I J-L M-O P-R S-U V-Z   A-Z
Distribution as:

»


»»

»
» Nr KFP:
»
search_arrow species: Bagous (Bagous) diglyptus Boheman in Schönherr, 1845
Description in KFP (in Polish):
[tom 20]
Gatunek wykazywany z południowej Francji, środkowej części Europy, Wysp Brytyjskich, Danii i południowej Szwecji. W Polsce należy do rzadkości — notowano go tylko z dwu krain na podstawie znalezisk sprzed przeszło 50, a nawet 100 lat. Wg. piśmiennictwa, w odróżnieniu od innych gatunków z rodzaju Bagous Germar, chrząszcz ten zasiedla głównie suche stanowiska, rzadziej miejsca średnio wilgotne. W Szwecji był znajdowany na suchym pobrzeżu lasu pod porostami na skałach; w Danii masowo na skalnicy ziarenkowatej — Saxifraga granulata L. Według L. Dieckmanna (1983) B. Petryszak wysiał jednego samca z detrytusu obok skalnicy; chrząszcz w hodowli wyżerał liście tej rośliny, stąd można sądzić, że skalnice są jego roślinami żywicielskimi.
map - KFP regions magnify
Occurrence in faunistic regions as in KFP

[not updated]
ATTENTION
This is the archival website. For more recent data on the species at the Biodiversity Map
CLICK HERE.
The current website is a browser
of the digitized Catalogus Faunae Poloniae.
BioMap Database provides new data on species and more search tools.


Distribution as:
Distribution data: