Browse by:

»

Genus (range choice):
A-C D-F G-I J-L M-O P-R S-U V-Z   A-Z
Distribution as:

»


»»

»
» Nr KFP:
»
search_arrow species: Bagous (Bagous) longitarsis Thomson, 1868
Description in KFP (in Polish):
[tom 20]
Ryjkowiec ten występuje głównie w środkowej części Europy; notowano go ponadto z Francji, północnych Włoch, Wysp Brytyjskich, Danii oraz południowej Szwecji i Finlandii. W Polsce jest chrząszczem rzadko i lokalnie spotykanym, notowanym z pojedynczych stanowisk w siedmiu krainach. Zasiedla wody stojące, gdzie żyje na zatopionych w wodzie liściach wywłócznika okółkowego — Myriophyllum verticillatum L. Biologia nie jest dostatecznie poznana — obserwowano tylko kopulację, odbywającą się pod wodą; postacie dojrzałe zimują w detrytusie i wśród szczątków roślinnych na pobrzeżach wód.
map - KFP regions magnify
Occurrence in faunistic regions as in KFP

[not updated]
ATTENTION
This is the archival website. For more recent data on the species at the Biodiversity Map
CLICK HERE.
The current website is a browser
of the digitized Catalogus Faunae Poloniae.
BioMap Database provides new data on species and more search tools.

Distribution as:
Distribution data:
Source Region Area References
KFP 20 Pobrzeże Bałtyku Międzyzdroje Neresheimer i Wagner H. 1930
KFP 20 Pobrzeże Bałtyku okolice Gdańska Smreczyński 1972
KFP 20 Pojezierze Mazurskie Smreczyński 1972
KFP 20 Pojezierze Mazurskie Olsztyn-Dajtki Białooki P.*
KFP 20 Nizina Mazowiecka Radzymin koło Warszawy Smreczyński 1932
KFP 20 Dolny Śląsk Wrocław Letzner 1882b
KFP 20 Wyżyna Krakowsko-Wieluńska okolice Krakowa Smreczyński 1934, Smreczyński 1972, Tenenbaum 1937, Mazur M. 1983
KFP 20 Beskid Zachodni Chełmiec koło Nowego Sącza Petryszak 1993
KFP 20 Beskid Wschodni okolice Przemyśla Smreczyński 1955c, Smreczyński 1972
KFP 20 Polska Hoffmann 1954, Dieckmann 1983, Lucht 1987, Mroczkowski i Stefańska 1992
KFP 20 «Pomorze» Horion 1951
KFP 20 «Śląsk» Reitter 1916, Horion 1951