Русские, остановите эту войну! Спасите Свободную Украину!
Russians, stop this war! Save Free Ukraine!
Browse by:

»

Genus (range choice):
A-C D-F G-I J-L M-O P-R S-U V-Z   A-Z
Distribution as:

»


»



»

»
» Nr KFP:
»
search_arrow species: Bagous (Bagous) nodulosus Gyllenhal in Schönherr, 1836
Description in KFP (in Polish):
[tom 20]
Gatunek rozsiedlony w środkowej części Europy, ale wszędzie rzadko spotykany; notowany poza tym z Wysp Brytyjskich, Danii, południowej Szwecji, Syberii i Azji Mniejszej. W Polsce znany z nielicznych stanowisk tylko w sześciu krainach. Zasiedla tereny nizinne, gdzie występuje na moczarach i pobrzeżach wód. Postacie dojrzałe żyją na łączniu baldaszkowym — Butomus umbellatus L., na którym przebywają pod wodą lub nad jej powierzchnią. Larwy żerują w łodygach i liściach tej rośliny. Przepoczwarczenie następuje w czerwcu, a nowe pokolenie ukazuje się od lipca.
map - KFP regions magnify
Occurrence in faunistic regions as in KFP

[not updated]
ATTENTION
This is the archival website. For more recent data on the species at the Biodiversity Map
CLICK HERE.
The current website is a browser
of the digitized Catalogus Faunae Poloniae.
BioMap Database provides new data on species and more search tools.

Distribution as:
Distribution data:
Pobrzeże Bałtyku: Gdańsk (Lentz 1879); Nizina Wielkopolsko-Kujawska (Letzner 1871, Gerhardt 1890b, Gerhardt 1910, Schumann 1908, Szulczewski 1922); Nizina Mazowiecka: Warszawa, Otwock (Smreczyński 1932), Łomża (Wanat M.*); Podlasie: Sosnowica woj. Chełm (Cmoluch 1992); Dolny Śląsk: Legnica (Letzner 1871), Wrocław (Letzner 1871, Gerhardt 1890b, Gerhardt 1910); Wyżyna Lubelska: Puławy (Smirnov 1910b), Lublin (Cmoluch 1972); Polska (Łomnicki M.A. 1913, Smreczyński 1972, Lucht 1987, Mroczkowski i Stefańska 1992); «Prusy» (Zebe G. 1853, Horion 1951); «Śląsk» (Kuhnt 1912, Horion 1951, Dieckmann 1964, Smreczyński 1972, Lohse 1983); «Galicja» (Łomnicki M.A. 1884)