Русские, остановите эту войну! Спасите Свободную Украину!
Russians, stop this war! Save Free Ukraine!
Browse by:

»

Genus (range choice):
A-C D-F G-I J-L M-O P-R S-U V-Z   A-Z
Distribution as:

»


»»

»
» Nr KFP:
»
search_arrow species: Bagous (Bagous) rotundicollis Boheman in Schönherr, 1845
Description in KFP (in Polish):
[tom 20]
Słabo poznany gatunek, wykazywany z nielicznych stanowisk w środkowej części Europy, we Włoszech, w Albanii, Jugosławii i Anatolii. W Polsce należy do rzadkości — jest znany tylko z dwóch stanowisk. Notowany ponadto przez kilku autorów ogólnikowo ze Śląska, prawdopodobnie na podstawie stanowiska w Żaganiu, leżącego według stosowanego w «Katalogu» podziału na Nizinie Wielkopolsko-Kujawskiej. Przed przeszło stu laty omawiany gatunek był wykazywany ze Śląska Dolnego, ale J. Gerhardt (1891) wątpił w jego występowanie na tym obszarze i później (1910) nie umieścił go w spisie chrząszczy śląskich. Występuje w stawach i jeziorach na grążelu żółtym — Nuphar luteum (L.) Sm. i grzybieniu białym — Nyphaea alba L. Larwy żerują w łodygach tych roślin i drążą chodniki długości do 15 cm poniżej powierzchni wody. Przepoczwarczenie następuje w łodydze, a młode imagines ukazują się na początku września. Chrząszcze w czasie pogody słonecznej przebywają na stronie górnej liścia, kryjąc się na stronie dolnej przy złej pogodzie.
map - KFP regions magnify
Occurrence in faunistic regions as in KFP

[not updated]
ATTENTION
This is the archival website. For more recent data on the species at the Biodiversity Map
CLICK HERE.
The current website is a browser
of the digitized Catalogus Faunae Poloniae.
BioMap Database provides new data on species and more search tools.