Русские, остановите эту войну! Спасите Свободную Украину!
Russians, stop this war! Save Free Ukraine!
Browse by:

»

Genus (range choice):
A-C D-F G-I J-L M-O P-R S-U V-Z   A-Z
Distribution as:

»


»»

»
» Nr KFP:
»
search_arrow species: Bagous (Bagous) tempestivus (Herbst, 1795)
Description in KFP (in Polish):
[tom 20]
Gatunek rozpowszechniony niemal w całej Europie, sięgający na północ poza koło podbiegunowe, a na wschód po Syberię. Notowany ze wszystkich krajów środkowoeuropejskich, gdzie jest najczęściej spotykanym gatunkiem rodzaju Bagous Germ. W Polsce, aczkolwiek nie jest jeszcze znany z wielu krain, występuje prawdopodobnie na całym obszarze prócz wyższych partii górskich. Zasiedla łąki i wilgotne zarośla, bagienka, młaki, wody stojące i pobrzeża wód wolno płynących. Według L. Dieckmanna (1983) żyje na różnych gatunkach roślin z rodzaju jaskier — Ranunculus L.; inne doniesienia o występowaniu tego ryjkowca na strzałce wodnej — Sagittaria sagittifolia L., rdestnicach — Potamogeton L. i turzycach — Carex L. odnoszą się prawdopodobnie do przypadkowych znalezisk na tych roślinach. Larwy żerują w dolnych częściach łodygi jaskra rozłogowego — Ranunculus repens L., na którym minują liście i powodują powstanie wyrośli. Wyżerają także rdzeń łodygi, gdzie przepoczwarczają się. Młode imagines żerują na różnych częściach liścia, pożerając nawet żeberka i ogonki liściowe.
map - KFP regions magnify
Occurrence in faunistic regions as in KFP

[not updated]
ATTENTION
This is the archival website. For more recent data on the species at the Biodiversity Map
CLICK HERE.
The current website is a browser
of the digitized Catalogus Faunae Poloniae.
BioMap Database provides new data on species and more search tools.


Distribution as:
Distribution data:
Pobrzeże Bałtyku: Gdańsk (Lentz 1879), Koszalin (Lüllwitz 1914), Zaleskie woj. Słupsk (Lüllwitz 1916), Gdynia-Wielki Kack (Białooki P.*); Pojezierze Mazurskie: Olsztyn-Dajtki (Białooki P.*); Nizina Wielkopolsko-Kujawska: Głogów (Letzner 1871, Gerhardt 1890b, Gerhardt 1910), Poznań i okolice (Schumann 1908, Szulczewski 1922); Nizina Mazowiecka (Osterloff 1883, Smreczyński 1932, Szujecki 1959); Puszcza Białowieska (Karpiński 1949d, Wanat 1994), Białowieski Park Narodowy (Gotwald 1968); Dolny Śląsk (Gerhardt 1874, Gerhardt 1897g, Gerhardt 1901, Gerhardt 1902, Gerhardt 1910, Letzner 1877b, Polentz 1944), Chrząstowa Wielka (Wanat M.*), góra Ślęża (Kania J.*); Górny Śląsk: Jastrzębie-Zdrój (Kuśka A.*); Wyżyna Krakowsko-Wieluńska (Lgocki 1908, Witkowski Z. 1975, Mazur M. 1983, Knutelski 1991), Pieskowa Skała koło Ojcowa (Kuśka A.*); Wyżyna Małopolska: Łódź (Wanat 1987); Wyżyna Lubelska: Wrotków koło Lublina (Cmoluch 1973b), Wólka Wytycka woj. Chełm i Dratów woj. Lublin (Cmoluch i in. 1988); Sudety Zachodnie: Bukowiec woj. Jelenia Góra (Gerhardt 1900, Gerhardt 1910); Beskid Zachodni (Letzner 1871, Gerhardt 1890b, Gerhardt 1910, Wanka 1927, Petryszak 1982, Knutelski 1991, Knutelski i Witkowski 1993b); Beskid Wschodni (Trella 1936, Petryszak 1982, Dieckmann 1983, Petryszak i in. 1993, Mazur M. 1994); Pieniny (Petryszak 1982); Polska (Łomnicki M.A. 1913, Smreczyński 1972, Lucht 1987, Mroczkowski i Stefańska 1992); «Prusy» (Siebold 1847, Zebe G. 1853, Bach 1854, Lentz 1857, Schilsky 1909, Łomnicki M.A. 1913); «Prusy Wschodnie» (Seidlitz 1891, Schilsky 1909, Kuhnt 1912, Łomnicki M.A. 1913); «Śląsk» (Schilsky 1888, Kuhnt 1912); «Galicja» (Łomnicki M.A. 1884, Łomnicki M.A. 1886)