Browse by:

»

Genus (range choice):
A-C D-F G-I J-L M-O P-R S-U V-Z   A-Z
Distribution as:

»


»»

»
» Nr KFP:
»
search_arrow species: Bagous (Abagous) lutosus (Gyllenhal, 1813)
Description in KFP (in Polish):
[tom 20]
Szeroko rozprzestrzeniony w Europie z wyjątkiem północnych obszarów Fennoskandii, notowany poza tym z Azji Mniejszej i Azji Środkowej. W Polsce znany z nielicznych stanowisk w dziewięciu tylko krainach. Bionomia tego chrząszcza jest słabo poznana. Postacie dojrzałe poławiano zwykle od marca do października. We Francji imagines znajdowano wielokrotnie pod wodą na jeżogłówce gałęzistej — Sparganium ramosum Huds. oraz na pobrzeżach wód (Hoffmann 1958).
map - KFP regions magnify
Occurrence in faunistic regions as in KFP

[not updated]
ATTENTION
This is the archival website. For more recent data on the species at the Biodiversity Map
CLICK HERE.
The current website is a browser
of the digitized Catalogus Faunae Poloniae.
BioMap Database provides new data on species and more search tools.


Distribution as:
Distribution data:
Source Region Area References
KFP 20 Pojezierze Pomorskie Kolbudy koło Pruszcza Gdańskiego Grentzenberg 1896
KFP 20 Nizina Wielkopolsko-Kujawska Letzner 1871, Gerhardt 1890b, Gerhardt 1910, Schumann 1908, Szulczewski 1922
KFP 20 Nizina Mazowiecka okolice Warszawy Osterloff 1883, Smreczyński 1932
KFP 20 Podlasie Sosnowica woj. Chełm Cmoluch 1992
KFP 20 Puszcza Białowieska Grudki Wanat 1994
KFP 20 Dolny Śląsk Legnica, Wrocław Letzner 1871, Gerhardt 1890b, Gerhardt 1910
KFP 20 Dolny Śląsk Zimna Woda woj. Legnica Gerhardt 1910
KFP 20 Dolny Śląsk Wrocław-Pawłowice Wanat M.*
KFP 20 Wzgórza Trzebnickie Letzner 1871, Gerhardt 1890b, Gerhardt 1910
KFP 20 Wyżyna Krakowsko-Wieluńska Poczesna woj. Częstochowa Lgocki 1908
KFP 20 Wyżyna Krakowsko-Wieluńska Kraków-Przegorzały, Kraków-Zwierzyniec Mazur M. 1983
KFP 20 Wyżyna Lubelska Pokrówka woj. Chełm Łętowski 1981
KFP 20 Polska Łomnicki M.A. 1913, Smreczyński 1972, Lucht 1987, Mroczkowski i Stefańska 1992
KFP 20 «Prusy» Siebold 1847, Zebe G. 1853, Bach 1854, Pfeil 1857
KFP 20 «Śląsk» Gerhardt 1890b, Kuhnt 1912
KFP 20 «Galicja» Łomnicki M.A. 1884