Browse by:

»

Genus (range choice):
A-C D-F G-I J-L M-O P-R S-U V-Z   A-Z
Distribution as:

»


»»

»
» Nr KFP:
»
search_arrow species: Bagous (Abagous) robustus Brisout, 1863
Description in KFP (in Polish):
[tom 20]
Gatunek o niedostatecznie poznanym rozsiedleniu, gdyż przez niektórych autorów uważany za odmianę Bagous (A.) lutulentus (Gyll.); notowany ze środkowej części Europy, Maroka, Algierii i Azji Mniejszej. W Polsce chrząszcz mało znany, notowany z nielicznych stanowisk tylko w pięciu krainach. Zasiedla rowy i pobrzeża wód na terenach nizinnych. Rośliną żywicielską tego gatunku jest żabieniec babka wodna — Alisma plantago-aquatica L.; inne dane z piśmiennictwa podające skrzypy — Equisetum L. są błędne. Cykl rozwojowy nie jest poznany.
map - KFP regions magnify
Occurrence in faunistic regions as in KFP

[not updated]
ATTENTION
This is the archival website. For more recent data on the species at the Biodiversity Map
CLICK HERE.
The current website is a browser
of the digitized Catalogus Faunae Poloniae.
BioMap Database provides new data on species and more search tools.

Distribution as:
Distribution data:
Source Region Area References
KFP 20 Nizina Mazowiecka okolice Warszawy Smreczyński 1972
KFP 20 Dolny Śląsk Wrocław Neresheimer i Wagner H. 1932
KFP 20 Wyżyna Krakowsko-Wieluńska Kraków i okolice Neresheimer i Wagner H. 1932, Dieckmann 1964, Smreczyński 1972
KFP 20 Nizina Sandomierska okolice Tarnowa Smreczyński 1972
KFP 20 Beskid Zachodni Wadowice Neresheimer i Wagner H. 1932
KFP 20 Polska Dieckmann 1983, Lucht 1987, Mroczkowski i Stefańska 1992
KFP 20 «Śląsk» Dieckmann 1964