Русские, остановите эту войну! Спасите Свободную Украину!
Russians, stop this war! Save Free Ukraine!
Browse by:

»

Genus (range choice):
A-C D-F G-I J-L M-O P-R S-U V-Z   A-Z
Distribution as:

»


»»

»
» Nr KFP:
»
search_arrow species: Hydronomus alismatis (Marsham, 1802)
Description in KFP (in Polish):
[tom 20]
Gatunek szeroko rozmieszczony w środkowej części Europy, docierający na północ w Skandynawii do koła podbiegunowego, a na wschód przez Syberię sięgający po wybrzeża Oceanu Spokojnego. Zasiedla bagna, rowy, kałuże i pobrzeża wód. Jako rośliny żywicielskie podawane są strzałka wodna — Sagittaria sagittifolia L. i żabieniec babka wodna — Alisma plantago-aquatica L. Postacie dojrzałe spotyka się na roślinach od maja do września; w czasie słonecznej pogody biegają po górnej powierzchni liści; żerują zarówno na wierzchniej, jak i spodniej stronie blaszki liściowej, wyżerając w niej małe otwory. W czerwcu samice składają na liściach jaja, po 5-6 sztuk, spajając je wydzieliną. Rozwój embrionalny trwa 10-14 dni. Larwy żerują w blaszkach liściowych, wygryzając w nich szerokie przezroczyste miny; larwy mogą niekiedy opuszczać chodniki i wędrować w wodzie, poruszając się wężykowatym ruchem, by przenieść się na inne łodygi i kontynuować żerowanie. Na jednym liściu może występować kilka larw. Starsze larwy drążą chodnik w nerwie głównym lub ogonku liściowym, gdzie zakładają komorę poczwarkową. Stadium poczwarki trwa 6-10 dni. Młoda generacja pojawia się w połowie lipca i zaraz przystępuje do żerowania.
map - KFP regions magnify
Occurrence in faunistic regions as in KFP

[not updated]
ATTENTION
This is the archival website. For more recent data on the species at the Biodiversity Map
CLICK HERE.
The current website is a browser
of the digitized Catalogus Faunae Poloniae.
BioMap Database provides new data on species and more search tools.


Distribution as:
Distribution data:
Pobrzeże Bałtyku (Lentz 1879, Lüllwitz 1916, Nowakowski J.T. 1954); Pojezierze Mazurskie: Siniec woj. Olsztyn (Lentz 1879), Bakaniuk i Franciszkowo koło Suwałk (Michalska 1970); Nizina Wielkopolsko-Kujawska (Schumann 1908, Szulczewski 1922, Kubska 1961, Michalska i Nowak 1965), Ruda Milicka koło Milicza (Wanat M.*); Nizina Mazowiecka: Warszawa i okolice (Osterloff 1883, Smreczyński 1932, Nunberg 1947b), Puszcza Bolimowska — Grabie koło Skierniewic (Wanat M.*); Puszcza Białowieska: Białowieski Park Narodowy (Michalska 1976, Wanat 1994); Dolny Śląsk (Schwarz i Letzner 1874, Gerhardt 1899b, Gerhardt 1899d, Gerhardt 1910, Kolbe W. 1899, Seidel 1931b); Górny Śląsk: Racibórz (Kelch 1852, Roger 1856, Letzner 1871), nad Odrą (Roger 1856), rezerwat Łężczak koło Raciborza (Kuśka 1982); Wyżyna Krakowsko-Wieluńska (Lgocki 1908, Mazur M. 1983); Wyżyna Małopolska: Łódź (Wanat 1987), Dłutów koło Pabianic (Wanat M.*); Góry Świętokrzyskie (Michalska 1988); Roztocze: Ulów woj. Zamość (Tenenbaum 1913, Cmoluch i in. 1994); Nizina Sandomierska: okolice Tarnowa (Viertl 1872), Osuchy woj. Zamość (Mazur M. 1992); Beskid Zachodni: Beskid Sądecki (Petryszak 1982), Wierzbanówka woj. Kraków (Knutelski 1988, Knutelski 1991); Beskid Wschodni (Trella 1934, Petryszak i in. 1993, Mazur M. 1994); Tatry: Tatrzański Park Narodowy — Polana Waksmundzka (Kuśka 1987); Polska (Łomnicki M.A. 1913, Smreczyński 1972, Lucht 1987, Mroczkowski i Stefańska 1992); «Prusy» (Siebold 1847, Zebe G. 1853, Lentz 1857); «Śląsk» (Schilling 1845, Zebe G. 1853, Bach 1854, Letzner 1871, Gerhardt 1890b, Gerhardt 1910, Schilsky 1909, Kuhnt 1912, Łomnicki M.A. 1913); «Galicja» (Łomnicki M.A. 1884); «Galicja Zachodnia» (Nowicki M. 1873); «Hrabstwo Kłodzkie» (Schilling 1845); «Karpaty» (Nowicki M. 1873)

Uwagi:
Dolny Śląsk: okolice Legnicy — locus typicus! dla H. alismatis var. aureomicans W. Kolbe