Browse by:

»

Genus (range choice):
A-C D-F G-I J-L M-O P-R S-U V-Z   A-Z
Distribution as:

»


»»

»
» Nr KFP:
»
search_arrow species: Tanysphyrus ater Blatchley, 1928
Description in KFP (in Polish):
[tom 20]
Gatunek zamieszkujący głównie środkową część Europy, docierający na wschód do Podola, a na północ do południowej Szwecji, Finlandii i Karelii. W Polsce jest to chrząszcz mało znany, stosunkowo niedawno u nas znaleziony, notowany dotychczas z nielicznych stanowisk tylko w dziewięciu krainach. Występuje w wodach stojących i na ich pobrzeżach. Zbierany wielokrotnie razem z gatunkiem pokrewnym Tanysphyrus lemnae (Payk.) na roślinach wodnych z rodzaju rzęsa — Lemna L., będących prawdopodobnie roślinami żywicielskimi także omawianego gatunku. Bionomia nie jest znana.
map - KFP regions magnify
Occurrence in faunistic regions as in KFP

[not updated]
ATTENTION
This is the archival website. For more recent data on the species at the Biodiversity Map
CLICK HERE.
The current website is a browser
of the digitized Catalogus Faunae Poloniae.
BioMap Database provides new data on species and more search tools.


Distribution as:
Distribution data:
Pojezierze Pomorskie: Sobącz koło Kościerzyny (Białooki P.*); Nizina Wielkopolsko-Kujawska: Rejna woj. Bydgoszcz (Wanat 1985); Puszcza Białowieska: Polana Białowieska, Grudki (Wanat 1994); Dolny Śląsk: Wrocław-Pawłowice, Zimna Woda koło Legnicy (Kania 1988); Górny Śląsk: Łężczak koło Raciborza (Kuśka 1977, Kuśka 1982, Dieckmann 1983); Wyżyna Krakowsko-Wieluńska: Kraków (Dieckmann 1983); Wyżyna Małopolska: Łódź-Lublinek (Wanat 1985), Łódź (Wanat 1987); Nizina Sandomierska: Puszcza Niepołomicka, Chobot (Knutelski i in. 1986); Sudety Zachodnie: Wąwóz Myśliborski koło Jawora (Kania J.*); Polska (Lucht 1987, Mroczkowski i Stefańska 1992, Dieckmann i Behne 1994, Lohse i Lucht 1994); «Śląsk» (Petryszak 1982); «Brama Morawska» (Petryszak 1982)