Browse by:

»

Genus (range choice):
A-C D-F G-I J-L M-O P-R S-U V-Z   A-Z
Distribution as:

»


»»

»
» Nr KFP:
»
search_arrow species: Dorytomus (Dorytomus) filirostris (Gyllenhal in Schönherr, 1836)
Description in KFP (in Polish):
[tom 20]
Gatunek obejmujący zasięgiem południową i środkową część Europy. W Polsce dość rzadko spotykany, notowany głównie z południowej części kraju. W okresie wegetacyjnym zasiedla różne gatunki drzew z rodzaju topola — Populus L., rosnące głównie na aluwiach rzecznych, przydrożach i w parkach, rzadziej w głębi lasu. Postacie dojrzałe poławiano głównie na topoli czarnej — Populus nigra L., topoli białej — P. alba L., topoli włoskiej — P. italica Mnch. oraz na pochodzącej z Ameryki Północnej, a dość często u nas sadzonej, topoli kanadyjskiej — P. serotina Hartig (syn. P. canadensis auct.). Samice składają jaja wczesną wiosną w męskie pączki kwiatowe. Larwy żerują w kwiatostanie. Młoda generacja pojawia się w maju i do końca czerwca przebywa na drzewach, gdzie żeruje na liściach, następnie przenosi się na diapauzę letnią do kryjówek w glebie i na drzewach, by znów we wrześniu i październiku przebywać w koronach drzew. Na okres zimowy dojrzałe już do rozrodu chrząszcze przewędrowują ponownie, kryjąc się w glebie, pod odstającą korę i w szczeliny w martwym drewnie.
map - KFP regions magnify
Occurrence in faunistic regions as in KFP

[not updated]
ATTENTION
This is the archival website. For more recent data on the species at the Biodiversity Map
CLICK HERE.
The current website is a browser
of the digitized Catalogus Faunae Poloniae.
BioMap Database provides new data on species and more search tools.


Distribution as:
Distribution data:
Pobrzeże Bałtyku: Koszalin (Lüllwitz 1916), Sopot, Gdynia-Port (Białooki P.*); Pojezierze Pomorskie: Wejherowo (Lentz 1879); Nizina Wielkopolsko-Kujawska: Puszcza Zielonka koło Poznania (Stachowiak P. 1984), Baranów (Iwan 1988), Bobrowniki woj. Bydgoszcz (Kuśka A.*), Ruda Milicka koło Milicza, Łęczyca, Burzenin nad Wartą, Kalisz, Młogoszyn koło Kutna (Wanat M.*); Nizina Mazowiecka: Warszawa (Osterloff 1883, Tenenbaum 1926, Smreczyński 1932, Cholewicka-Wiśniewska 1981), Dziekanów Polski (Malkin B.*), Łomna koło Nowego Dworu Mazowieckiego (Wanat M.*); Podlasie: Międzyrzec Podlaski (Smreczyński 1932); Puszcza Białowieska: Polana Białowieska, Orzeszkowo (Wanat 1994); Dolny Śląsk (Letzner 1871, Gerhardt 1890b, Gerhardt 1910, Pomorski 1984), Wrocław-Wojnów (Wanat M.*); Wzgórza Trzebnickie (Letzner 1871, Gerhardt 1890b, Gerhardt 1910); Górny Śląsk: Rudy koło Kuźni Raciborskiej (Roger 1856, Letzner 1871, Gerhardt 1890b), Racibórz (Polentz 1937); Wyżyna Krakowsko-Wieluńska: Kraków (Łomnicki M.A. 1886, Mazur M. 1983), Poczesna woj. Częstochowa (Lgocki 1908); Wyżyna Małopolska: Kruszyna woj. Częstochowa (Lgocki 1908), Łódź (Wanat 1987), Dęborzyczka koło Inowłodza, Pabianice, Rogów koło Koluszek (Wanat M.*); Wyżyna Lubelska: Puławy (Smirnov 1910b); Roztocze: Zwierzyniec woj. Zamość (Cmoluch i Łętowski 1987, Mazur M. 1992, Cmoluch i in. 1994); Sudety Zachodnie: Wleń (Gerhardt 1890b, Gerhardt 1910); Beskid Wschodni: okolice Przemyśla (Trella 1934); Polska (Łomnicki M.A. 1913, Smreczyński 1972, Lucht 1987, Mroczkowski i Stefańska 1992); «Śląsk» (Kuhnt 1912); «Galicja» (Łomnicki M.A. 1884); «Małopolska» (Smreczyński 1932)