Русские, остановите эту войну! Спасите Свободную Украину!
Russians, stop this war! Save Free Ukraine!
Browse by:

»

Genus (range choice):
A-C D-F G-I J-L M-O P-R S-U V-Z   A-Z
Distribution as:

»


»»

»
» Nr KFP:
»
search_arrow species: Dorytomus (Dorytomus) nordenskioldi Faust, 1883
Description in KFP (in Polish):
[tom 20]
Gatunek rozmieszczony od Japonii, Syberii i Azji Środkowej po wschodnią i środkową część Europy; notowany ponadto z Finlandii i Karelii. W krajach środkowoeuropejskich spotykany bardzo rzadko. W Polsce notowany z nielicznych stanowisk rozmieszczonych w siedmiu krainach na południu kraju. Zasiedla lasy, doliny rzeczne, zarośla, zręby, gdzie występuje głównie na topoli osice — Populus tremula L. Poza datami połowu i miejscami znalezienia bionomia tego ryjkowca i jego cykl rozwojowy nie są poznane.
map - KFP regions magnify
Occurrence in faunistic regions as in KFP

[not updated]
ATTENTION
This is the archival website. For more recent data on the species at the Biodiversity Map
CLICK HERE.
The current website is a browser
of the digitized Catalogus Faunae Poloniae.
BioMap Database provides new data on species and more search tools.


Distribution as:
Distribution data:
Wyżyna Krakowsko-Wieluńska: Kraków i okolice (Smreczyński 1939b, Smreczyński 1972, Mazur M. 1983); Wyżyna Lubelska: Jastków koło Lublina (Smreczyński 1939b, Cmoluch 1959), okolice Kraśnika (Cmoluch i Kowalik 1964, Smreczyński 1972); Roztocze: Biała Góra koło Tomaszowa Lubelskiego (Cmoluch 1987, Cmoluch i in. 1994); Nizina Sandomierska: Jarosław (Smreczyński 1972); Beskid Zachodni (Smreczyński 1972, Petryszak 1982, Petryszak 1993, Petryszak i Knutelski 1987); Beskid Wschodni: okolice Przemyśla (Smreczyński 1972), Barwinek, Dębi Wierch, osiedle Radocyna (Petryszak i in. 1993); Bieszczady (Petryszak 1982); Polska (Dieckmann 1986, Lucht 1987, Mroczkowski i Stefańska 1992, Lohse i Lucht 1994); «Śląsk» — coll. F. Kessel (Wanat M.*); «Beskidy» (Koch K. 1992)