Browse by:

»

Genus (range choice):
A-C D-F G-I J-L M-O P-R S-U V-Z   A-Z
Distribution as:

»


»»

»
» Nr KFP:
»
search_arrow species: Dorytomus (Dorytomus) nordenskioldi Faust, 1883
Description in KFP (in Polish):
[tom 20]
Gatunek rozmieszczony od Japonii, Syberii i Azji Środkowej po wschodnią i środkową część Europy; notowany ponadto z Finlandii i Karelii. W krajach środkowoeuropejskich spotykany bardzo rzadko. W Polsce notowany z nielicznych stanowisk rozmieszczonych w siedmiu krainach na południu kraju. Zasiedla lasy, doliny rzeczne, zarośla, zręby, gdzie występuje głównie na topoli osice — Populus tremula L. Poza datami połowu i miejscami znalezienia bionomia tego ryjkowca i jego cykl rozwojowy nie są poznane.
map - KFP regions magnify
Occurrence in faunistic regions as in KFP

[not updated]
ATTENTION
This is the archival website. For more recent data on the species at the Biodiversity Map
CLICK HERE.
The current website is a browser
of the digitized Catalogus Faunae Poloniae.
BioMap Database provides new data on species and more search tools.


Distribution as:
Distribution data:
Source Region Area References
KFP 20 Wyżyna Krakowsko-Wieluńska Kraków i okolice Smreczyński 1939b, Smreczyński 1972, Mazur M. 1983
KFP 20 Wyżyna Lubelska Jastków koło Lublina Smreczyński 1939b, Cmoluch 1959
KFP 20 Wyżyna Lubelska okolice Kraśnika Cmoluch i Kowalik 1964, Smreczyński 1972
KFP 20 Roztocze Biała Góra koło Tomaszowa Lubelskiego Cmoluch 1987, Cmoluch i in. 1994
KFP 20 Nizina Sandomierska Jarosław Smreczyński 1972
KFP 20 Beskid Zachodni Smreczyński 1972, Petryszak 1982, Petryszak 1993, Petryszak i Knutelski 1987
KFP 20 Beskid Wschodni okolice Przemyśla Smreczyński 1972
KFP 20 Beskid Wschodni Barwinek, Dębi Wierch, osiedle Radocyna Petryszak i in. 1993
KFP 20 Bieszczady Petryszak 1982
KFP 20 Polska Dieckmann 1986, Lucht 1987, Mroczkowski i Stefańska 1992, Lohse i Lucht 1994
KFP 20 «Śląsk» — coll. F. Kessel Wanat M.*
KFP 20 «Beskidy» Koch K. 1992