Русские, остановите эту войну! Спасите Свободную Украину!
Russians, stop this war! Save Free Ukraine!
Browse by:

»

Genus (range choice):
A-C D-F G-I J-L M-O P-R S-U V-Z   A-Z
Distribution as:

»


»»

»
» Nr KFP:
»
search_arrow species: Dorytomus (Praeolamus) affinis (Paykull, 1800)
Description in KFP (in Polish):
[tom 20]
Gatunek zamieszkujący środkową i północną część Europy, sięgający w Szwecji daleko poza koło podbiegunowe; ponadto wykazywany z Syberii i Hiszpanii. W Polsce, chociaż nie jest jeszcze znany z niektórych krain, występuje prawdopodobnie w całym kraju prócz wyższych partii górskich. Występuje głównie na topoli osice — Populus tremula L., rzadziej na topoli czarnej — P. nigra L. Postacie dojrzałe spotykano na drzewach, pod obluźnioną korą i w jej szczelinach oraz w ściółce liściastej pod drzewami. Larwy żerują w części osiowej żeńskich pączków kwiatowych.
map - KFP regions magnify
Occurrence in faunistic regions as in KFP

[not updated]
ATTENTION
This is the archival website. For more recent data on the species at the Biodiversity Map
CLICK HERE.
The current website is a browser
of the digitized Catalogus Faunae Poloniae.
BioMap Database provides new data on species and more search tools.


Distribution as:
Distribution data:
Pobrzeże Bałtyku: Sopot (Helm 1901); Pojezierze Pomorskie: nadl. Dębowo — rezerwat Kozielec (Gotwald 1968); Pojezierze Mazurskie: nadl. Rajgród — rezerwat Czerwone Bagno (Gotwald 1968), Olsztyn (Wanat M.*); Nizina Wielkopolsko-Kujawska (Gerhardt 1890b, Gerhardt 1910, Schumann 1908, Szulczewski 1922, Riabinin 1961); Nizina Mazowiecka (Osterloff 1883, Smreczyński 1932, Szujecki 1959); Podlasie: Sobibór woj. Chełm (Cmoluch 1992); Puszcza Białowieska: Polana Białowieska, Hajnówka, Poryjewo (Wanat 1994); Dolny Śląsk (Gerhardt 1890b, Gerhardt 1910, Polentz 1940), Chrząstowa Wielka (Wanat M.*); Wzgórza Trzebnickie (Gerhardt 1890b, Gerhardt 1910); Górny Śląsk (Roger 1856, Reitter 1870, Letzner 1871, Gerhardt 1890b, Gerhardt 1910, Mazur M. 1983), Góra Św. Anny (Kuśka A.*); Wyżyna Krakowsko-Wieluńska: Kraków (Nowicki M. 1873b, Mazur M. 1983); Wyżyna Małopolska: Góry Pieprzowe (Cmoluch i in. 1975), Łódź (Wanat 1987), rezerwat «Przęślin» (Mazur M. i Wanat 1994), Rogów koło Koluszek, Spała, rezerwat «Żądłowice» koło Inowłodza, kilka miejscowości w okolicach Łodzi (Wanat M.*); Góry Świętokrzyskie (Cmoluch 1980, Kuśka 1989c); Wyżyna Lubelska (Cmoluch 1959, Cmoluch 1971, Cmoluch 1992, Riabinin 1961, Cmoluch i Kowalik 1964, Miczulski i Olszewski 1973); Roztocze: Biała Góra koło Tomaszowa Lubelskiego (Cmoluch 1987, Cmoluch i in. 1994); Nizina Sandomierska: okolice Tarnowa (Viertl 1872); Sudety Zachodnie: Wleń (Gerhardt 1890b, Gerhardt 1892, Gerhardt 1892b, Gerhardt 1910); Beskid Zachodni (Wanka 1920, Petryszak 1982, Petryszak 1993, Petryszak i Knutelski 1987, Knutelski 1988); Beskid Wschodni: okolice Przemyśla (Trella 1934), osiedle Lipna (Petryszak i in. 1993); Polska (Łomnicki M.A. 1913, Smreczyński 1972, Lucht 1987, Mroczkowski i Stefańska 1992); «Prusy» (Siebold 1847, Zebe G. 1853, Lentz 1857); «Śląsk» (Kuhnt 1912); «Galicja» (Łomnicki M.A. 1884); «Galicja Zachodnia» (Nowicki M. 1873, Łomnicki M.A. 1886)