Browse by:

»

Genus (range choice):
A-C D-F G-I J-L M-O P-R S-U V-Z   A-Z
Distribution as:

»


»»

»
» Nr KFP:
»
search_arrow species: Dorytomus (Praeolamus) affinis (Paykull, 1800)
Description in KFP (in Polish):
[tom 20]
Gatunek zamieszkujący środkową i północną część Europy, sięgający w Szwecji daleko poza koło podbiegunowe; ponadto wykazywany z Syberii i Hiszpanii. W Polsce, chociaż nie jest jeszcze znany z niektórych krain, występuje prawdopodobnie w całym kraju prócz wyższych partii górskich. Występuje głównie na topoli osice — Populus tremula L., rzadziej na topoli czarnej — P. nigra L. Postacie dojrzałe spotykano na drzewach, pod obluźnioną korą i w jej szczelinach oraz w ściółce liściastej pod drzewami. Larwy żerują w części osiowej żeńskich pączków kwiatowych.
map - KFP regions magnify
Occurrence in faunistic regions as in KFP

[not updated]
ATTENTION
This is the archival website. For more recent data on the species at the Biodiversity Map
CLICK HERE.
The current website is a browser
of the digitized Catalogus Faunae Poloniae.
BioMap Database provides new data on species and more search tools.


Distribution as:
Distribution data:
Source Region Area References
KFP 20 Pobrzeże Bałtyku Sopot Helm 1901
KFP 20 Pojezierze Pomorskie nadl. Dębowo — rezerwat Kozielec Gotwald 1968
KFP 20 Pojezierze Mazurskie nadl. Rajgród — rezerwat Czerwone Bagno Gotwald 1968
KFP 20 Pojezierze Mazurskie Olsztyn Wanat M.*
KFP 20 Nizina Wielkopolsko-Kujawska Gerhardt 1890b, Gerhardt 1910, Schumann 1908, Szulczewski 1922, Riabinin 1961
KFP 20 Nizina Mazowiecka Osterloff 1883, Smreczyński 1932, Szujecki 1959
KFP 20 Podlasie Sobibór woj. Chełm Cmoluch 1992
KFP 20 Puszcza Białowieska Polana Białowieska, Hajnówka, Poryjewo Wanat 1994
KFP 20 Dolny Śląsk Gerhardt 1890b, Gerhardt 1910, Polentz 1940
KFP 20 Dolny Śląsk Chrząstowa Wielka Wanat M.*
KFP 20 Wzgórza Trzebnickie Gerhardt 1890b, Gerhardt 1910
KFP 20 Górny Śląsk Roger 1856, Reitter 1870, Letzner 1871, Gerhardt 1890b, Gerhardt 1910, Mazur M. 1983
KFP 20 Górny Śląsk Góra Św. Anny Kuśka A.*
KFP 20 Wyżyna Krakowsko-Wieluńska Kraków Nowicki M. 1873b, Mazur M. 1983
KFP 20 Wyżyna Małopolska Góry Pieprzowe Cmoluch i in. 1975
KFP 20 Wyżyna Małopolska Łódź Wanat 1987
KFP 20 Wyżyna Małopolska rezerwat «Przęślin» Mazur M. i Wanat 1994
KFP 20 Wyżyna Małopolska Rogów koło Koluszek, Spała, rezerwat «Żądłowice» koło Inowłodza, kilka miejscowości w okolicach Łodzi Wanat M.*
KFP 20 Góry Świętokrzyskie Cmoluch 1980, Kuśka 1989c
KFP 20 Wyżyna Lubelska Cmoluch 1959, Cmoluch 1971, Cmoluch 1992, Riabinin 1961, Cmoluch i Kowalik 1964, Miczulski i Olszewski 1973
KFP 20 Roztocze Biała Góra koło Tomaszowa Lubelskiego Cmoluch 1987, Cmoluch i in. 1994
KFP 20 Nizina Sandomierska okolice Tarnowa Viertl 1872
KFP 20 Sudety Zachodnie Wleń Gerhardt 1890b, Gerhardt 1892, Gerhardt 1892b, Gerhardt 1910
KFP 20 Beskid Zachodni Wanka 1920, Petryszak 1982, Petryszak 1993, Petryszak i Knutelski 1987, Knutelski 1988
KFP 20 Beskid Wschodni okolice Przemyśla Trella 1934
KFP 20 Beskid Wschodni osiedle Lipna Petryszak i in. 1993
KFP 20 Polska Łomnicki M.A. 1913, Smreczyński 1972, Lucht 1987, Mroczkowski i Stefańska 1992
KFP 20 «Prusy» Siebold 1847, Zebe G. 1853, Lentz 1857
KFP 20 «Śląsk» Kuhnt 1912
KFP 20 «Galicja» Łomnicki M.A. 1884
KFP 20 «Galicja Zachodnia» Nowicki M. 1873, Łomnicki M.A. 1886