Browse by:

»

Genus (range choice):
A-C D-F G-I J-L M-O P-R S-U V-Z   A-Z
Distribution as:

»


»»

»
» Nr KFP:
»
search_arrow species: Dorytomus (Euolamus) hirtipennis Bedel, 1884b
Description in KFP (in Polish):
[tom 20]
Gatunek znany ze wszystkich krajów środkowoeuropejskich, Wysp Brytyjskich, Danii i południowych prowincji Fennoskandii, wykazywany nadto z Syberii, Anatolii i Kazachstanu. W Polsce występuje na całym obszarze prócz wyższych partii górskich, ale nie jest jeszcze znany z niektórych krain. W okresie wegetacyjnym ryjkowiec ten jest spotykany głównie na drzewach z rodzaju wierzba — Salix L. W piśmiennictwie jako miejsce występowania były wymieniane: wierzba biała — S. alba L., wierzba krucha — S. fragilis L., wierzba siwa — S. incana Schrk., wierzba szara — S. cinerea L. i wierzba wiciowa — S. viminalis L. W okresie zimowym znajdowano go natomiast w kryjówkach pod odstającą korą na pniach i gałęziach, w szczelinach martwego drewna, w glebie i ściółce liściastej. Imagines na drzewach pojawiają się w marcu. Kopulację obserwowano na gałęziach w kwietniu, w tym też miesiącu samice składają jaja głównie do żeńskich pączków kwiatowych, rzadziej do męskich. Larwy żerują w kwiatostanach. W jednym pączku żeruje jedna lub dwie larwy. Starsze larwy spadają razem z pączkami na glebę, w której odbywają przeobrażenie. Nowa generacja pojawia się na powierzchni w maju. Diapauza letnia i zimowa imagines przebiega w sposób podobny, jak u innych pokrewnych gatunków.
map - KFP regions magnify
Occurrence in faunistic regions as in KFP

[not updated]
ATTENTION
This is the archival website. For more recent data on the species at the Biodiversity Map
CLICK HERE.
The current website is a browser
of the digitized Catalogus Faunae Poloniae.
BioMap Database provides new data on species and more search tools.


Distribution as:
Distribution data:
Pobrzeże Bałtyku: Gdańsk (Białooki P.*); Pojezierze Mazurskie: Olsztyn (Białooki P.*); Nizina Wielkopolsko-Kujawska: Kalisz, Młogoszyn koło Kutna (Wanat M.*); Nizina Mazowiecka: Warszawa (Smreczyński 1932), Łomna koło Nowego Dworu Mazowieckiego, Rogóźno koło Łowicza, Łomża (Wanat M.*); Puszcza Białowieska: Bokówka, Orzeszkowo (Wanat 1994); Dolny Śląsk (Gerhardt 1910, Polentz 1949), Wrocław-Księże (Wanat M.*); Górny Śląsk: rezerwat Łężczak koło Raciborza (Kuśka 1982); Wyżyna Krakowsko-Wieluńska (Mazur M. 1983); Wyżyna Małopolska: Łódź (Wanat 1987), Inowłódz (Wanat M.*); Wyżyna Lubelska: Łęczna (Cmoluch 1971), Bezek woj. Chełm (Cmoluch 1971, Minda-Lechowska 1981); Roztocze: Biała Góra koło Tomaszowa Lubelskiego (Cmoluch 1987, Cmoluch i in. 1994); Sudety Zachodnie: góra Górzec (Gerhardt 1910), Jelenia Góra (Wanat M.*); Beskid Zachodni: Cieszyn (Wanka 1915), Nowy Sącz (Petryszak 1982), Żywiec (Wanat M.*); Beskid Wschodni: okolice Przemyśla (Trella 1934); Pieniny (Petryszak 1980b, Petryszak 1982); Polska (Łomnicki M.A. 1913, Smreczyński 1972, Lucht 1987, Mroczkowski i Stefańska 1992); «Śląsk» (Kuhnt 1912, Polentz 1949); «Hrabstwo Kłodzkie» (Gerhardt 1910)