Русские, остановите эту войну! Спасите Свободную Украину!
Russians, stop this war! Save Free Ukraine!
Browse by:

»

Genus (range choice):
A-C D-F G-I J-L M-O P-R S-U V-Z   A-Z
Distribution as:

»


»»

»
» Nr KFP:
»
search_arrow species: Dorytomus (Euolamus) minutus (Gyllenhal in Schönherr, 1836)
Description in KFP (in Polish):
[tom 20]
Gatunek znany ze wszystkich krajów środkowoeuropejskich, wykazywany tez z Francji, Włoch, Szwajcarii i Bułgarii. W Polsce notowany z nielicznych stanowisk tylko w ośmiu krainach. Postacie dojrzałe spotykane są od marca do lipca, przeważnie na topoli białej — Populus alba L. i topoli czarnej — P. nigra L. oraz rzadziej na drzewiastych wierzbach — Salix L. Cykl rozwojowy i bionomia omawianego gatunku nie są znane. Chrząszcze przebywają prawdopodobnie wysoko w koronach drzew, gdyż najczęściej łowi się je na podszycie pod wyżej wymienionymi drzewami.
map - KFP regions magnify
Occurrence in faunistic regions as in KFP

[not updated]
ATTENTION
This is the archival website. For more recent data on the species at the Biodiversity Map
CLICK HERE.
The current website is a browser
of the digitized Catalogus Faunae Poloniae.
BioMap Database provides new data on species and more search tools.


Distribution as:
Distribution data:
Pobrzeże Bałtyku: Gdańsk (Lentz 1871, Lentz 1879, Helm 1880, Smreczyński 1972, Koch K. 1992); Pojezierze Pomorskie: nadl. Dębowo — rezerwat Kozielec (Gotwald 1968), Szczecin (Dieckmann 1986, Koch K. 1992); Nizina Wielkopolsko-Kujawska: Puszcza Zielonka koło Poznania (Stachowiak P. 1984); Nizina Mazowiecka: Warszawa (Tenenbaum 1923, Smreczyński 1932, Cmoluch 1973b, Dieckmann 1986, Burakowski i Kuśka 1992), Łomna koło Nowego Dworu Mazowieckiego (Kuśka A.*); Dolny Śląsk (Letzner 1871, Gerhardt 1890b, Gerhardt 1910); Górny Śląsk: Rudy koło Kuźni Raciborskiej (Roger 1856, Reitter 1870, Gerhardt 1910), Racibórz (Letzner 1871, Gerhardt 1890b); Wyżyna Lubelska: Puławy (Cmoluch 1973b); Beskid Wschodni (Trella 1934, Smreczyński 1972, Cmoluch 1973b, Petryszak 1982, Dieckmann 1986); Polska (Lucht 1987, Mroczkowski i Stefańska 1992); «Prusy» (Łomnicki M.A. 1913); «Prusy Wschodnie» (Seidlitz 1891); «Śląsk» (Kuhnt 1912, Łomnicki M.A. 1913, Horion 1951, Smreczyński 1972, Petryszak 1982, Dieckmann 1986); «Brama Morawska» (Petryszak 1982)