Русские, остановите эту войну! Спасите Свободную Украину!
Russians, stop this war! Save Free Ukraine!
Browse by:

»

Genus (range choice):
A-C D-F G-I J-L M-O P-R S-U V-Z   A-Z
Distribution as:

»


»»

»
» Nr KFP:
»
search_arrow species: Dorytomus (Euolamus) nebulosus (Gyllenhal in Schönherr, 1836)
Description in KFP (in Polish):
[tom 20]
Rozmieszczony od Francji, północnych części Hiszpanii i Włoch przez Europę Środkową aż po Rumunię, Bułgarię i Turcję; notowany ponadto z zachodniej części Afryki Północnej. W Polsce chrząszcz rzadko i sporadycznie spotykany, notowany z nielicznych stanowisk tylko w siedmiu krainach. Poławiany głównie na topoli białej — Populus alba L. i topoli czarnej — P. nigra L. oraz przypadkowo na wierzbie białej — Salix alba L. Cykl rozwojowy i bionomia nie są znane.
map - KFP regions magnify
Occurrence in faunistic regions as in KFP

[not updated]
ATTENTION
This is the archival website. For more recent data on the species at the Biodiversity Map
CLICK HERE.
The current website is a browser
of the digitized Catalogus Faunae Poloniae.
BioMap Database provides new data on species and more search tools.


Distribution as:
Distribution data:
Nizina Wielkopolsko-Kujawska: Żagań (Kolbe W. 1931), Słubice (Neresheimer i Wagner H. 1932b), Nowa Sól (Polentz 1936e, Polentz 1937d), Toruń-Podgórz, Mała Nieszawka (Białooki P.*); Nizina Mazowiecka: Warszawa i okolice (Tenenbaum 1923, Smreczyński 1932, Smreczyński 1972, Dieckmann 1986), Łomna koło Nowego Dworu Mazowieckiego (Kuśka A.*); Puszcza Białowieska (Wanat 1994); Dolny Śląsk (Kolbe W. 1927, Polentz 1939b, Pomorski 1984), Mokry Dwór koło Wrocławia (Wanat M.*); Wyżyna Krakowsko-Wieluńska (Rybiński 1897, Smreczyński 1972, Mazur M. 1983); Beskid Zachodni: Cieszyn (Wanka 1920); Beskid Wschodni: okolice Przemyśla (Smreczyński 1972); Polska (Dieckmann 1986, Lucht 1987, Mroczkowski i Stefańska 1992); «Śląsk» (Horion 1951, Smreczyński 1972, Petryszak 1982); «Brama Morawska» (Petryszak 1982)