Browse by:

»

Genus (range choice):
A-C D-F G-I J-L M-O P-R S-U V-Z   A-Z
Distribution as:

»


»»

»
» Nr KFP:
»
search_arrow species: Dorytomus (Euolamus) salicis Walton, 1851
Description in KFP (in Polish):
[tom 20]
Bardzo rzadko spotykany gatunek europejski, notowany z zachodniej i środkowej części kontynentu oraz z Danii, południowych prowincji Fennoskandii oraz z Karelii. W Polsce stosunkowo rzadko spotykany, przeważnie łowiony w niewielkiej liczbie osobników, tylko w Puszczy Niepołomickiej obserwowany dość licznie na wielkiej torfiastej polanie (Smreczyński 1972). Postacie dojrzałe poławiano na wąskolistych i szerokolistnych wierzbach — Salix L. Bionomia tego ryjkowca i jego cykl rozwojowy nie są znane.
map - KFP regions magnify
Occurrence in faunistic regions as in KFP

[not updated]
ATTENTION
This is the archival website. For more recent data on the species at the Biodiversity Map
CLICK HERE.
The current website is a browser
of the digitized Catalogus Faunae Poloniae.
BioMap Database provides new data on species and more search tools.

Distribution as:
Distribution data:
Pojezierze Mazurskie: nadl. Rajgród — rezerwat Czerwone Bagno (Gotwald 1968); Nizina Wielkopolsko-Kujawska: Stary Tomyśl i Paproć woj. Poznań (Kadłubowski i Czalej 1962); Nizina Mazowiecka: Siennica woj. Siedlce (Bartoszyński 1937b, Smreczyński 1972); Dolny Śląsk: Zimna Woda woj. Legnica (Gerhardt 1910); Wyżyna Krakowsko-Wieluńska: Kraków-Las Wolski (Rybiński 1897, Mazur M. 1983); Wyżyna Lubelska (Cmoluch 1973b, Cmoluch 1992); Roztocze: Obrocz woj. Zamość (Tenenbaum 1913), Zwierzyniec woj. Zamość (Cmoluch 1973b, Cmoluch i in. 1994); Nizina Sandomierska: Szarów koło Bochni (Smreczyński 1960b, Smreczyński 1972), Pogórska Wola (Knutelski i Kubisz 1993); Sudety Zachodnie (Gerhardt 1890b, Gerhardt 1899, Gerhardt 1910, Dittrich 1906, Kolbe W. 1907, Polentz 1938); Polska (Łomnicki M.A. 1913, Lucht 1987, Mroczkowski i Stefańska 1992); «Śląsk» (Kuhnt 1912, Łomnicki M.A. 1913)