Русские, остановите эту войну! Спасите Свободную Украину!
Russians, stop this war! Save Free Ukraine!
Browse by:

»

Genus (range choice):
A-C D-F G-I J-L M-O P-R S-U V-Z   A-Z
Distribution as:

»


»»

»
» Nr KFP:
»
search_arrow species: Dorytomus (Olamus) majalis (Paykull, 1800)
Description in KFP (in Polish):
[tom 20]
Gatunek obejmujący zasięgiem środkową i północną część Europy, docierający w Skandynawii do skrajnych obszarów północnych. W Polsce spotykany lokalnie; wykazywany z nielicznych stanowisk tylko w dziewięciu krainach, przy czym dane o jego występowaniu w czterech krainach południowych opierają się na znaleziskach sprzed przeszło stu lat, dlatego też wymagają potwierdzenia nowymi materiałami. Jako rośliny żywicielskie tego ryjkowca są podawane przez różnych autorów: wierzba uszata — Salix aurita L., wierzba iwa — S. caprea L., wierzba szara — S. cinerea L., wierzba siwa — S. incana Schrk., wierzba czarniawa — S. nigricans Sm., wierzba pięciopręcikowa — S. pentandra L. i wierzba purpurowa — S. purpurea L. Bionomia tego ryjkowca jest poznana stosunkowo dobrze. Larwy żerują w pączkach kwiatowych i wyżerają w nich komorę w części osiowej. Przepoczwarczenie następuje w glebie. Młode pokolenie pojawia się w drugiej połowie maja.
map - KFP regions magnify
Occurrence in faunistic regions as in KFP

[not updated]
ATTENTION
This is the archival website. For more recent data on the species at the Biodiversity Map
CLICK HERE.
The current website is a browser
of the digitized Catalogus Faunae Poloniae.
BioMap Database provides new data on species and more search tools.


Distribution as:
Distribution data:
Pobrzeże Bałtyku: Gdańsk i okolice (Frantzius 1853, Smreczyński 1972), Koszalin (Lüllwitz 1916); Pojezierze Mazurskie: Ełk (Lentz 1879, Smreczyński 1972), Puszcza Augustowska (Wanat 1989); Nizina Wielkopolsko-Kujawska: Puszcza Zielonka koło Poznania (Stachowiak P. 1984), Bolechowo koło Poznania (Kuśka A.*); Puszcza Białowieska: Polana Białowieska, Podolany (Wanat 1994); Dolny Śląsk (Gerhardt 1890b, Gerhardt 1899, Gerhardt 1905b, Gerhardt 1905d, Gerhardt 1910); Górny Śląsk (Kelch 1846, Roger 1856, Reitter 1870); Wyżyna Krakowsko-Wieluńska: Potok Złoty i Wyczerpy woj. Częstochowa (Lgocki 1908), Ojców (Kuśka A.*); Nizina Sandomierska: okolice Tarnowa (Viertl 1872); Sudety Wschodnie: Kłodzko (Zebe G. 1853); Polska (Osterloff 1883, Łomnicki M.A. 1913, Dieckmann 1986, Lucht 1987, Mroczkowski i Stefańska 1992); Polska Zachodnia (Smreczyński 1972); «Prusy» (Lentz 1857); «Śląsk» (Letzner 1871, Kuhnt 1912, Łomnicki M.A. 1913); «Galicja» (Łomnicki M.A. 1884); «Galicja Zachodnia» (Nowicki M. 1873); «Hrabstwo Kłodzkie» (Letzner 1871, Gerhardt 1890b)