Русские, остановите эту войну! Спасите Свободную Украину!
Russians, stop this war! Save Free Ukraine!
Browse by:

»

Genus (range choice):
A-C D-F G-I J-L M-O P-R S-U V-Z   A-Z
Distribution as:

»


»»

»
» Nr KFP:
»
search_arrow species: Dorytomus (Olamus) majalis (Paykull, 1800)
Description in KFP (in Polish):
[tom 20]
Gatunek obejmujący zasięgiem środkową i północną część Europy, docierający w Skandynawii do skrajnych obszarów północnych. W Polsce spotykany lokalnie; wykazywany z nielicznych stanowisk tylko w dziewięciu krainach, przy czym dane o jego występowaniu w czterech krainach południowych opierają się na znaleziskach sprzed przeszło stu lat, dlatego też wymagają potwierdzenia nowymi materiałami. Jako rośliny żywicielskie tego ryjkowca są podawane przez różnych autorów: wierzba uszata — Salix aurita L., wierzba iwa — S. caprea L., wierzba szara — S. cinerea L., wierzba siwa — S. incana Schrk., wierzba czarniawa — S. nigricans Sm., wierzba pięciopręcikowa — S. pentandra L. i wierzba purpurowa — S. purpurea L. Bionomia tego ryjkowca jest poznana stosunkowo dobrze. Larwy żerują w pączkach kwiatowych i wyżerają w nich komorę w części osiowej. Przepoczwarczenie następuje w glebie. Młode pokolenie pojawia się w drugiej połowie maja.
map - KFP regions magnify
Occurrence in faunistic regions as in KFP

[not updated]
ATTENTION
This is the archival website. For more recent data on the species at the Biodiversity Map
CLICK HERE.
The current website is a browser
of the digitized Catalogus Faunae Poloniae.
BioMap Database provides new data on species and more search tools.


Distribution as:
Distribution data:
Source Region Area References
KFP 20 Pobrzeże Bałtyku Gdańsk i okolice Frantzius 1853, Smreczyński 1972
KFP 20 Pobrzeże Bałtyku Koszalin Lüllwitz 1916
KFP 20 Pojezierze Mazurskie Ełk Lentz 1879, Smreczyński 1972
KFP 20 Pojezierze Mazurskie Puszcza Augustowska Wanat 1989
KFP 20 Nizina Wielkopolsko-Kujawska Puszcza Zielonka koło Poznania Stachowiak P. 1984
KFP 20 Nizina Wielkopolsko-Kujawska Bolechowo koło Poznania Kuśka A.*
KFP 20 Puszcza Białowieska Polana Białowieska, Podolany Wanat 1994
KFP 20 Dolny Śląsk Gerhardt 1890b, Gerhardt 1899, Gerhardt 1905b, Gerhardt 1905d, Gerhardt 1910
KFP 20 Górny Śląsk Kelch 1846, Roger 1856, Reitter 1870
KFP 20 Wyżyna Krakowsko-Wieluńska Potok Złoty i Wyczerpy woj. Częstochowa Lgocki 1908
KFP 20 Wyżyna Krakowsko-Wieluńska Ojców Kuśka A.*
KFP 20 Nizina Sandomierska okolice Tarnowa Viertl 1872
KFP 20 Sudety Wschodnie Kłodzko Zebe G. 1853
KFP 20 Polska Osterloff 1883, Łomnicki M.A. 1913, Dieckmann 1986, Lucht 1987, Mroczkowski i Stefańska 1992
KFP 20 Polska Zachodnia Smreczyński 1972
KFP 20 «Prusy» Lentz 1857
KFP 20 «Śląsk» Letzner 1871, Kuhnt 1912, Łomnicki M.A. 1913
KFP 20 «Galicja» Łomnicki M.A. 1884
KFP 20 «Galicja Zachodnia» Nowicki M. 1873
KFP 20 «Hrabstwo Kłodzkie» Letzner 1871, Gerhardt 1890b