Русские, остановите эту войну! Спасите Свободную Украину!
Russians, stop this war! Save Free Ukraine!
Browse by:

»

Genus (range choice):
A-C D-F G-I J-L M-O P-R S-U V-Z   A-Z
Distribution as:

»


»»

»
» Nr KFP:
»
search_arrow species: Dorytomus (Olamus) rufatus (Bedel, 1888)
Description in KFP (in Polish):
[tom 20]
Gatunek pospolity, rozprzestrzeniony niemal w całej Europie z wyjątkiem skrajnych obszarów północnych; notowany też z Kaukazu. W Polsce wykazany zarówno z terenów nizinnych, jak i górzystych, gdzie sięga po strefę subalpejską; w części północnej kraju spotykany rzadko, w części południowej notowany częściej i lokalnie liczniej znajdowany. Żyje na różnych wierzbach, jak wierzba iwa — Salix caprea L., wierzba szara — S. cinerea L., wierzba uszata — S. aurita L. i wierzba lapońska — S. lapponum L. Cykl rozwojowy tego ryjkowca poznany jest stosunkowo dobrze. We wrześniu samica składa jaja na męskie pączki kwiatowe. Larwy wylęgają się wczesną wiosną i żerują w pączkach kwiatowych do kwietnia, kiedy to wypadają na glebę, gdzie przepoczwarczają się. Młode pokolenie pojawia się w maju.
map - KFP regions magnify
Occurrence in faunistic regions as in KFP

[not updated]
ATTENTION
This is the archival website. For more recent data on the species at the Biodiversity Map
CLICK HERE.
The current website is a browser
of the digitized Catalogus Faunae Poloniae.
BioMap Database provides new data on species and more search tools.


Distribution as:
Distribution data:
Pobrzeże Bałtyku: Zaleskie woj. Słupsk (Lüllwitz 1916); Pojezierze Mazurskie: Gutkowo koło Olsztyna (Wanat M.*); Nizina Wielkopolsko-Kujawska: Poznań i okolice (Schumann 1908, Szulczewski 1922), Puszcza Zielonka koło Poznania (Stachowiak P. 1984); Nizina Mazowiecka: Siennica woj. Siedlce (Bartoszyński 1937b), Podkowa Leśna, Zabieżki, Łomna, Truskaw (Malkin B.*), Warszawa-Mokotów (Wanat M.*); Puszcza Białowieska: Hajnówka, Bokówka (Wanat 1994); Dolny Śląsk (Gerhardt 1890b), Masyw Ślęży-góra Radunia (Wanat M.*); Wzgórza Trzebnickie: Siemianice koło Kępna (Stachowiak P. 1992c); Górny Śląsk: Rudy koło Kuźni Raciborskiej (Gerhardt 1890b), Świerklaniec (Chłodny 1978), Jastrzębie-Zdrój, Syrynia, Gorzyczki, Wodzisław Śląski (Kuśka A.*); Wyżyna Krakowsko-Wieluńska (Mazur M. 1983); Wyżyna Małopolska: Rogów koło Koluszek, Modlica i Rzepki koło Łodzi, Lubiec koło Bełchatowa (Wanat M.*); Góry Świętokrzyskie (Gotwald 1968, Cmoluch 1980, Kuśka 1989c); Wyżyna Lubelska (Cmoluch 1963, Cmoluch 1964, Cmoluch 1971, Cmoluch 1986b, Cmoluch i Łętowski 1977, Łętowski 1981, Mazur M. 1992), Kazimierz Dolny (Malkin B.*); Roztocze: Zwierzyniec woj. Zamość (Cmoluch i Łętowski 1987, Mazur M. 1992), Kąty woj. Zamość (Mazur M. 1992, Cmoluch i in. 1994), Szczebrzeszyn, Wapielnia (Kuśka A.*), Józefów koło Biłgoraja (Wanat M.*); Sudety Zachodnie: Zagórze Śląskie, Poniatów, Gniewoszów (Wanat M.*); Sudety Wschodnie: Stronie Śląskie (Kuśka A.*), Kletno (Wanat M.*); Beskid Zachodni (Petryszak 1982, Petryszak 1988, Petryszak 1993, Petryszak 1993b, Petryszak i Knutelski 1987, Petryszak i in. 1993), Wojkowa (Kuśka A.*); Beskid Wschodni: okolice Przemyśla (Trella 1934, Petryszak 1982, Petryszak i in. 1993, Mazur M. 1994); Pieniny (Petryszak 1980b, Petryszak 1982, Petryszak 1987, Petryszak 1993b, Petryszak i Knutelski 1987, Petryszak i Kaczmarczyk 1992); Tatry (Petryszak 1982, Kuśka 1987), Kalatówki (Kuśka A.*), Tatry Zachodnie (Knutelski 1993); Polska (Łomnicki M.A. 1913, Smreczyński 1972, Lucht 1987, Mroczkowski i Stefańska 1992); «Śląsk» (Gerhardt 1910, Kuhnt 1912)