Русские, остановите эту войну! Спасите Свободную Украину!
Russians, stop this war! Save Free Ukraine!
Browse by:

»

Genus (range choice):
A-C D-F G-I J-L M-O P-R S-U V-Z   A-Z
Distribution as:

»


»»

»
» Nr KFP:
»
search_arrow species: Dorytomus (Olamus) salicinus (Gyllenhal, 1827)
Description in KFP (in Polish):
[tom 20]
Gatunek występujący w środkowej i północnej części Europy, sięgający w Fennoskandii daleko poza koło podbiegunowe, na wschód docierający do Syberii. W Polsce znany z nielicznych stanowisk rozproszonych w różnych częściach kraju. Poza datami i miejscami połowów, rozwój tego ryjkowca i jego bionomia nie są znane. Postacie dojrzałe poławiano w marcu, kwietniu, maju i lipcu na następujących wierzbach: wierzba iwa — Salix caprea L., wierzba szara — S. cinerea L., wierzba uszata — S. aurita L. i wierzba purpurowa — S. purpurea L.
map - KFP regions magnify
Occurrence in faunistic regions as in KFP

[not updated]
ATTENTION
This is the archival website. For more recent data on the species at the Biodiversity Map
CLICK HERE.
The current website is a browser
of the digitized Catalogus Faunae Poloniae.
BioMap Database provides new data on species and more search tools.


Distribution as:
Distribution data:
Pobrzeże Bałtyku: Zaleskie woj. Słupsk (Lüllwitz 1914, Lüllwitz 1916); Nizina Mazowiecka: Warszawa (Osterloff 1883, Tenenbaum 1923); Dolny Śląsk (Letzner 1871, Leder 1872, Fein i Haase 1881, Gerhardt 1890b, Gerhardt 1903, Gerhardt 1910); Górny Śląsk: Gliwice (Kolbe W. 1918); Wyżyna Lubelska: okolice Chełma (Osterloff 1883); Nizina Sandomierska: okolice Tarnowa (Smreczyński 1972); Beskid Zachodni (Petryszak i Knutelski 1987); Kotlina Nowotarska: Magura Spiska — Czarna Góra (Knutelski i Skalski 1993); Pieniny (Petryszak i Knutelski 1987, Knutelski i in. 1992, Knutelski i Kubisz 1993); Polska (Dieckmann 1986, Lucht 1987, Mroczkowski i Stefańska 1992); «Śląsk» (Seidlitz 1875, Kuhnt 1912, Łomnicki M.A. 1913, Smreczyński 1972); «Karpaty» (Smreczyński 1972); «Podkarpacie» (Smreczyński 1972)