Русские, остановите эту войну! Спасите Свободную Украину!
Russians, stop this war! Save Free Ukraine!
Browse by:

»

Genus (range choice):
A-C D-F G-I J-L M-O P-R S-U V-Z   A-Z
Distribution as:

»


»»

»
» Nr KFP:
»
search_arrow species: Dorytomus (Olamus) salicinus (Gyllenhal, 1827)
Description in KFP (in Polish):
[tom 20]
Gatunek występujący w środkowej i północnej części Europy, sięgający w Fennoskandii daleko poza koło podbiegunowe, na wschód docierający do Syberii. W Polsce znany z nielicznych stanowisk rozproszonych w różnych częściach kraju. Poza datami i miejscami połowów, rozwój tego ryjkowca i jego bionomia nie są znane. Postacie dojrzałe poławiano w marcu, kwietniu, maju i lipcu na następujących wierzbach: wierzba iwa — Salix caprea L., wierzba szara — S. cinerea L., wierzba uszata — S. aurita L. i wierzba purpurowa — S. purpurea L.
map - KFP regions magnify
Occurrence in faunistic regions as in KFP

[not updated]
ATTENTION
This is the archival website. For more recent data on the species at the Biodiversity Map
CLICK HERE.
The current website is a browser
of the digitized Catalogus Faunae Poloniae.
BioMap Database provides new data on species and more search tools.


Distribution as:
Distribution data:
Source Region Area References
KFP 20 Pobrzeże Bałtyku Zaleskie woj. Słupsk Lüllwitz 1914, Lüllwitz 1916
KFP 20 Nizina Mazowiecka Warszawa Osterloff 1883, Tenenbaum 1923
KFP 20 Dolny Śląsk Letzner 1871, Leder 1872, Fein i Haase 1881, Gerhardt 1890b, Gerhardt 1903, Gerhardt 1910
KFP 20 Górny Śląsk Gliwice Kolbe W. 1918
KFP 20 Wyżyna Lubelska okolice Chełma Osterloff 1883
KFP 20 Nizina Sandomierska okolice Tarnowa Smreczyński 1972
KFP 20 Beskid Zachodni Petryszak i Knutelski 1987
KFP 20 Kotlina Nowotarska Magura Spiska — Czarna Góra Knutelski i Skalski 1993
KFP 20 Pieniny Petryszak i Knutelski 1987, Knutelski i in. 1992, Knutelski i Kubisz 1993
KFP 20 Polska Dieckmann 1986, Lucht 1987, Mroczkowski i Stefańska 1992
KFP 20 «Śląsk» Seidlitz 1875, Kuhnt 1912, Łomnicki M.A. 1913, Smreczyński 1972
KFP 20 «Karpaty» Smreczyński 1972
KFP 20 «Podkarpacie» Smreczyński 1972