Русские, остановите эту войну! Спасите Свободную Украину!
Russians, stop this war! Save Free Ukraine!
Browse by:

»

Genus (range choice):
A-C D-F G-I J-L M-O P-R S-U V-Z   A-Z
Distribution as:

»


»»

»
» Nr KFP:
»
search_arrow species: Notaris aethiops (Fabricius, 1792b)
Description in KFP (in Polish):
[tom 20]
Gatunek rozprzestrzeniony w północnej, środkowej i wschodniej części Europy, docierający na wschód przez Syberię do Mongolii i Kamczatki. W Polsce chrząszcz rzadko spotykany, notowany z nielicznych stanowisk tylko w sześciu krainach. Ogólnikowe wzmianki o występowaniu na Mazurach opierają się na stanowiskach leżących poza naszą granicą. Został wykazany z Krakowa przed przeszło 90 laty, ale M. Mazur (1983) nie potwierdza występowania omawianego gatunku na tym obszarze. Zamieszkuje zimne i wilgotne środowiska na niżu i w niższych położeniach górskich. Spotyka się go na pobrzeżach jezior, stawów, strumieni, na torfowiskach, bagnach, mokrych łąkach i w rowach. Bionomia i cykl rozwojowy nie są znane. Postacie dojrzałe poławiano od czerwca do września na kosaćcu żółtym — Iris pseudoacorus L., turzycy zaostrzonej — Carex gracilis Curt. i jeżogłówce gałęzistej — Sparganium ramosum Huds. W ciągu dnia chrząszcze ukrywają się, wychodząc na rośliny dopiero w godzinach wieczornych; w czerwcu poławiano je najliczniej w godzinach 2030- 2130.
map - KFP regions magnify
Occurrence in faunistic regions as in KFP

[not updated]
ATTENTION
This is the archival website. For more recent data on the species at the Biodiversity Map
CLICK HERE.
The current website is a browser
of the digitized Catalogus Faunae Poloniae.
BioMap Database provides new data on species and more search tools.


Distribution as:
Distribution data:
Pobrzeże Bałtyku: okolice Gdańska (Helm 1880, Smreczyński 1972, Dieckmann 1986), Jastarnia (Kuśka 1985c), Sopot (Dieckmann 1986); Pojezierze Pomorskie: Wejherowo (Timm 1915); Wyżyna Krakowsko-Wieluńska: Kraków-Dębniki (Rybiński 1903); Roztocze: Florianka woj. Zamość (Tenenbaum 1918, Cmoluch i in. 1994); Beskid Zachodni: Ustroń (Kelch 1846, Roger 1856, Reitter 1870, Letzner 1871, Gerhardt 1890b, Dieckmann 1986), Cieszyn (Dieckmann 1986); Tatry: Mała Łąka pod Czerwonym Wierchem (Rybiński 1903); Polska (Łomnicki M.A. 1913, Lucht 1987, Mroczkowski i Stefańska 1992); Polska północno-wschodnia (Koch K. 1992); «Prusy» (Zebe G. 1853, Bach 1854, Gutfleisch 1859, Schilsky 1888, Kuhnt 1912, Reitter 1916, Horion 1951); «Mazury» (Smreczyński 1972, Lohse 1983, Dieckmann 1986); «Śląsk» (Schilling 1845, Zebe G. 1853, Bach 1854, Kuhnt 1912); «Beskidy» (Gerhardt 1910, Reitter 1916, Zumpt 1929, Horion 1951, Lohse 1983); «Sudety» (Horion 1951, Lohse 1983)