Browse by:

»

Genus (range choice):
A-C D-F G-I J-L M-O P-R S-U V-Z   A-Z
Distribution as:

»


»»

»
» Nr KFP:
»
search_arrow species: Notaris aethiops (Fabricius, 1792b)
Description in KFP (in Polish):
[tom 20]
Gatunek rozprzestrzeniony w północnej, środkowej i wschodniej części Europy, docierający na wschód przez Syberię do Mongolii i Kamczatki. W Polsce chrząszcz rzadko spotykany, notowany z nielicznych stanowisk tylko w sześciu krainach. Ogólnikowe wzmianki o występowaniu na Mazurach opierają się na stanowiskach leżących poza naszą granicą. Został wykazany z Krakowa przed przeszło 90 laty, ale M. Mazur (1983) nie potwierdza występowania omawianego gatunku na tym obszarze. Zamieszkuje zimne i wilgotne środowiska na niżu i w niższych położeniach górskich. Spotyka się go na pobrzeżach jezior, stawów, strumieni, na torfowiskach, bagnach, mokrych łąkach i w rowach. Bionomia i cykl rozwojowy nie są znane. Postacie dojrzałe poławiano od czerwca do września na kosaćcu żółtym — Iris pseudoacorus L., turzycy zaostrzonej — Carex gracilis Curt. i jeżogłówce gałęzistej — Sparganium ramosum Huds. W ciągu dnia chrząszcze ukrywają się, wychodząc na rośliny dopiero w godzinach wieczornych; w czerwcu poławiano je najliczniej w godzinach 2030- 2130.
map - KFP regions magnify
Occurrence in faunistic regions as in KFP

[not updated]
ATTENTION
This is the archival website. For more recent data on the species at the Biodiversity Map
CLICK HERE.
The current website is a browser
of the digitized Catalogus Faunae Poloniae.
BioMap Database provides new data on species and more search tools.


Distribution as:
Distribution data:
Source Region Area References
KFP 20 Pobrzeże Bałtyku okolice Gdańska Helm 1880, Smreczyński 1972, Dieckmann 1986
KFP 20 Pobrzeże Bałtyku Jastarnia Kuśka 1985c
KFP 20 Pobrzeże Bałtyku Sopot Dieckmann 1986
KFP 20 Pojezierze Pomorskie Wejherowo Timm 1915
KFP 20 Wyżyna Krakowsko-Wieluńska Kraków-Dębniki Rybiński 1903
KFP 20 Roztocze Florianka woj. Zamość Tenenbaum 1918, Cmoluch i in. 1994
KFP 20 Beskid Zachodni Ustroń Kelch 1846, Roger 1856, Reitter 1870, Letzner 1871, Gerhardt 1890b, Dieckmann 1986
KFP 20 Beskid Zachodni Cieszyn Dieckmann 1986
KFP 20 Tatry Mała Łąka pod Czerwonym Wierchem Rybiński 1903
KFP 20 Polska Łomnicki M.A. 1913, Lucht 1987, Mroczkowski i Stefańska 1992
KFP 20 Polska północno-wschodnia Koch K. 1992
KFP 20 «Prusy» Zebe G. 1853, Bach 1854, Gutfleisch 1859, Schilsky 1888, Kuhnt 1912, Reitter 1916, Horion 1951
KFP 20 «Mazury» Smreczyński 1972, Lohse 1983, Dieckmann 1986
KFP 20 «Śląsk» Schilling 1845, Zebe G. 1853, Bach 1854, Kuhnt 1912
KFP 20 «Beskidy» Gerhardt 1910, Reitter 1916, Zumpt 1929, Horion 1951, Lohse 1983
KFP 20 «Sudety» Horion 1951, Lohse 1983