Русские, остановите эту войну! Спасите Свободную Украину!
Russians, stop this war! Save Free Ukraine!
Browse by:

»

Genus (range choice):
A-C D-F G-I J-L M-O P-R S-U V-Z   A-Z
Distribution as:

»


»»

»
» Nr KFP:
»
search_arrow species: Notaris aterrimus (Hampe, 1850)
Description in KFP (in Polish):
[tom 20]
Gatunek zamieszkujący obszary górzyste w południowej, środkowej i wschodniej części Europy; notowany też z Kaukazu. W Polsce znany z 11 krain południowych, przy czym z Tatr notowany tylko ogólnikowo, a dane o jego występowaniu na Śląsku Dolnym, Roztoczu i Nizinie Sandomierskiej pochodzą sprzed przeszło stu lat i wymagają potwierdzenia nowymi materiałami. Zasiedla aluwia, torfowiska, rowy, wilgotne łąki i lasy, głównie na terenach górzystych, rzadziej na niżu. Bionomia słabo poznana. Postacie dojrzałe spotykano na turzycy drżączkowej — Carex brizoides L., a żerowanie w terenie obserwowano na kupkówce pospolitej — Dactylis glomerata L., a w hodowli na trzcinniku — Calamagrostis Adans. Imagines były zbierane od marca do listopada. Prowadzą one skryty tryb życia wśród korzeni, mchów i w ściółce; nawet w maju-lipcu poławiano je głównie metodą przesiewu gleby i ściółki oraz pułapek glebowych, a nie przez czerpakowanie. W Bieszczadach zbierany na licznych stanowiskach przez B. Burakowskiego w piętrze regla dolnego i na połoninach (Petryszak 1977).
map - KFP regions magnify
Occurrence in faunistic regions as in KFP

[not updated]
ATTENTION
This is the archival website. For more recent data on the species at the Biodiversity Map
CLICK HERE.
The current website is a browser
of the digitized Catalogus Faunae Poloniae.
BioMap Database provides new data on species and more search tools.


Distribution as: