Browse by:

»

Genus (range choice):
A-C D-F G-I J-L M-O P-R S-U V-Z   A-Z
Distribution as:

»


»»

»
» Nr KFP:
»
search_arrow species: Notaris scirpi (Fabricius, 1792b)
Description in KFP (in Polish):
[tom 20]
Szeroko rozprzestrzeniony gatunek w Europie, docierający na północ do Wysp Brytyjskich, Danii i południowych części Fennoskandii, a na wschód przez Syberię do wybrzeży Oceanu Spokojnego i Japonii. W Polsce znany z nielicznych rozproszonych stanowisk w różnych częściach kraju, przy czym dawne dane o jego występowaniu na Nizinie Sandomierskiej i w Sudetach Wschodnich nie znalazły dotąd potwierdzenia. Zasiedla pobrzeża wód stojących, wilgotne łąki, bagna i torfowiska. Rozwój larw i ich przeobrażenie obserwowano na turzycy błotnej — Carex acutiformis Ehrh. Młode imagines pojawiają się w sierpniu i są spotykane również na innych roślinach, jak pałki — Typha L. i sitowie — Scirpus L.; na przezimowanie przenoszą się do ściółki lub gleby.
map - KFP regions magnify
Occurrence in faunistic regions as in KFP

[not updated]
ATTENTION
This is the archival website. For more recent data on the species at the Biodiversity Map
CLICK HERE.
The current website is a browser
of the digitized Catalogus Faunae Poloniae.
BioMap Database provides new data on species and more search tools.


Distribution as:
Distribution data:
Pobrzeże Bałtyku: Koszalin (Lüllwitz 1916, Bartoszyński 1937), Międzyzdroje (Wanat M.*); Nizina Wielkopolsko-Kujawska (Gerhardt 1890b, Gerhardt 1910, Szulczewski 1922, Bartoszyński 1937b); Nizina Mazowiecka (Osterloff 1883, Bartoszyński 1937b, Cholewicka-Wiśniewska 1982), Dziekanów Polski (Malkin B.*), Łomna koło Nowego Dworu Mazowieckiego (Wanat M.*); Puszcza Białowieska (Wanat 1994); Dolny Śląsk: Wrocław (Schwarz i Letzner 1874, Gerhardt 1890b, Gerhardt 1910), Legnica (Gerhardt 1890b, Gerhardt 1920), Żerkowice koło Opola (Wanat M.*); Wzgórza Trzebnickie: Oleśnica (Wanat M.*); Górny Śląsk: Łubowice (Roger 1856), Łabędy (Kuśka A.*); Wyżyna Krakowsko-Wieluńska (Lgocki 1908, Mazur M. 1983); Wyżyna Małopolska: Łódź (Wanat 1987), Dłutów koło Łodzi (Wanat M.*); Wyżyna Lubelska: Gródek woj. Zamość (Cmoluch 1963), Dratów woj. Lublin (Cmoluch i in. 1988), Tyszowce woj. Zamość (Mazur M. 1992), Tarnogóra (Wanat M.*); Roztocze: Krasnobród (Wanat M.*); Nizina Sandomierska: Zarzecze koło Sieniawy (Łomnicki M.A. 1874, Łomnicki M.A. 1886); Sudety Wschodnie: Kłodzko (Zebe G. 1853, Bach 1854); Beskid Wschodni: okolice Przemyśla (Trella 1934), Krzywcza (Mazur M. 1994), Barwinek (Kuśka A.*); Polska (Łomnicki M.A. 1913, Smreczyński 1972, Lipa i in. 1977, Lucht 1987, Mroczkowski i Stefańska 1992); «Śląsk» (Kuhnt 1912); «Galicja» (Łomnicki M.A. 1884)