Русские, остановите эту войну! Спасите Свободную Украину!
Russians, stop this war! Save Free Ukraine!
Browse by:

»

Genus (range choice):
A-C D-F G-I J-L M-O P-R S-U V-Z   A-Z
Distribution as:

»


»»

»
» Nr KFP:
»
search_arrow species: Thryogenes atrirostris Lohse, 1992
Description in KFP (in Polish):
[tom 20]
Gatunek europejski o niedostatecznie poznanym rozmieszczeniu; notowany z nielicznych stanowisk we Francji, Włoszech, w Niemczech, Holandii, Polsce, Czechach, na Słowacji, w Austrii i na Węgrzech. W Polsce chrząszcz ten należy do rzadkości faunistycznych — jest znany dotychczas tylko z trzech krain, ale L. Dieckmann (1986) podał ogólnikową informację, że w zbiorze z zeszłego wieku K. Letznera znajdują się okazy z wielu stanowisk na Śląsku. Zasiedla pobrzeża wód stojących i powoli płynących, bagna i wilgotne łąki. Postacie dojrzałe poławiano od marca do czerwca oraz od sierpnia do listopada na oczerecie jeziornym — Schoenoplectus lacustris (L.) Palla i turzycy prosowej — Carex paniculata L., w której to roślinie larwa rozwija się w czerwcu w dolnej części łodygi. Tu również następuje przepoczwarczenie, a młoda generacja pojawia się w drugiej połowie lipca.
map - KFP regions magnify
Occurrence in faunistic regions as in KFP

[not updated]
ATTENTION
This is the archival website. For more recent data on the species at the Biodiversity Map
CLICK HERE.
The current website is a browser
of the digitized Catalogus Faunae Poloniae.
BioMap Database provides new data on species and more search tools.


Distribution as:
Distribution data:
Pojezierze Pomorskie: Dobrzyca Leśna koło Wałcza (Horion 1935), Szczecin (Dieckmann 1986); Nizina Mazowiecka: Zegrze (Smreczyński 1950), Warszawa i okolice (Smreczyński 1972, Dieckmann 1986), Puszcza Kampinoska — Łąki Strzeleckie (Wanat M.*); Puszcza Białowieska: Białowieża (Wanat 1994); Polska (Horion 1935, Horion 1951, Lohse 1983, Lucht 1987, Mroczkowski i Stefańska 1992, Lohse i Lucht 1994); «Śląsk» (Dieckmann 1986)